Domů » Zprávy » Slavnostní podvečer u příležitosti oslav 90. výročí vzniku samostatného Československého státu

Slavnostní podvečer u příležitosti oslav 90. výročí vzniku samostatného Československého státu

V pátek 24. října 2008 se uskutečnil od 16 hodin v Klubu obce Zábraní „Slavnostní podvečer k 90. výročí vzniku samostatného Československého státu“. Pořadatelem byla Obec Tlumačov – Kulturní a informační středisko.

Slavnostnímu podvečeru předcházelo, za účasti čelních představitelů obce a zástupců SDH Tlumačov, kladení věnce k soše T. G. Masaryka
Vzpomínkový podvečer v Klubu obce Zábraní zahájila paní Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov, která také celý program moderovala.
Starosta obce Ing. Jaroslav Ševela krátce pohovořil o důležité události v dějinách naší vlasti – 28. říjnu 1918, a o promítnutí odkazu našich předků do dnešních dnů.
Významným aktem slavnosti bylo udělení Ceny obce panu Františku Kristýnkovi in memoriam – sbormistrovi ženského pěveckého sboru Tlumačov. Cenu převzaly sestry pana Kristýnka, paní A. Zavadilová a L. Matějová.
Dalším bodem programu byl křest nové knihy s názvem “Tlumačov“, která byla vydána u příležitosti tohoto významného výročí. V publikaci se dočtete o historii obce, přírodě, školství, kultuře, organizacích, spolcích apod. Knihu pokřtili členové redakčního týmu a popřáli knize mnoho spokojených čtenářů.
Hudební skupina Návraty a děti z mateřské i základní školy svým kulturním vystoupením doplňovaly slavnostní průběh oslav.
Pro návštěvníky z řad tlumačovských občanů i pro hosty bylo přichystáno malé pohoštění. Zbyl tedy čas i na vzpomínky členek ženského pěveckého sboru i na přátelské setkání obyvatel.
Oslavy 90. výročí vzniku samostatného Československého státu zdaleka v naší obci nekončí. Do 18. listopadu 2008 můžete navštívit výstavu instalovanou v Kulturním a informačním středisku, náměstí Komenského 170, Tlumačov, zaměřenou na 90-letou historii našeho státu a Tlumačova.