Domů » Zprávy » Obec Tlumačov vydala novou knihu s názvem „Tlumačov“

Obec Tlumačov vydala novou knihu s názvem „Tlumačov“

Obec Tlumačov vydala u příležitosti 90. výročí vzniku československého státu novou knihu s názvem „Tlumačov“. Křest knihy proběhl na slavnostním podvečeru dne 24. října 2008.

Myšlenka napsat knihu o naší obci byla vyslovena již před 5 lety a až v předcházejícím půlroce se pomalu, ale jistě myšlenka stávala skutečností do konečné, dnešní podoby.
Publikace se věnuje nejen historii obce; budete seznámeni např. s přírodou v ně i v okolí Tlumačova, s významnými občany, vzděláváním, kulturou, sportovními aktivitami, spolky působícími v obci i složením obecních orgánů. Průvodcem jednotlivými kapitolami vám bude paní Mgr. Jiřina Rýdlová, kronikářka obce. Kniha je také doplněna černobílými i barevnými fotografiemi.
Úvodní slovo ke knize napsal starosta obce Ing. Jaroslav Ševela, jeden ze členů přípravného redakčního týmu. Dalšími členy byly: Mgr. Jiřina Rýdlová – kronikářka obce, paní Růžena Vaňharová, tajemnice obecního úřadu a Renáta Nelešovská – vedoucí Kulturního a informačního střediska Tlumačov.
Knize „Tlumačov“ přejeme, aby si našla místo nejen ve vaší knihovně, ale hlavně ve vašich srdcích. Za cenu 100 Kč ji lze zakoupit v KIS Tlumačov.

Úvodní slovo:

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou publikace, jejímž základním jmenovatelem je obec Tlumačov.
Naší snahou bylo zrekapitulovat a písemně zachytit události a informace o běžném životě v našem městečku, které se mohou někomu pohledem současnosti zdát nepříliš zajímavé, ale po uplynutí několika let se třeba stanou pro budoucí generace významným zdrojem historické paměti a snad i zajímavým dokumentem ve smyslu „jak se u nás tehdy žilo“.
Tato kniha si neosvojuje vyčerpávajícím kronikářským způsobem zmapovat všechny události od roku 1981, kdy byla vydána pamětní brožura k údajnému 850. výročí první písemné zprávy o Tlumačově (ve skutečnosti tomu bylo v roce 1141, což v roce 1981 představovalo 840. výročí), ale naším záměrem bylo různorodé informace a události ze součastné doby shromáždit do jednoho materiálu, který bude mít nadčasový charakter a bude dostupný široké veřejnosti.
Posuďte sami, zda se nám podařilo dobře popsat obraz života v našem městečku a zaznamenat kouzlo jeho rozmanitosti.

Ing. Jaroslav Ševela