Domů » Zprávy » Odkanalizování obce Tlumačov pokračuje druhou etapou !

Odkanalizování obce Tlumačov pokračuje druhou etapou !

Do konce října započnou stavební práce na realizaci II.etapy investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov.

Druhá etapa stavebně i provozně navazuje na první část, která sestává z čerpací stanice č.2 v lokalitě ul. Dolní, čerpací stanice Skály, z podchycení stávajících kanalizačních vyústění (Metlov, jižní část ul. Dolní, hřebčinec a západní část zástavby na Skalách) a výtlačné kanalizace podél komunikace I/55 směrem do Otrokovic v celkové délce 2,77 km. První etapa odkanalizování bude zprovozněna do konce letošního roku. To znamená, že více jak 100 domácností z lokalit ul. Metlov, Dolní (jižní část), hřebčinec a západní část zástavby na Skalách bude od ledna 2009 napojeno na ČOV Otrokovice.

Stavba druhé etapy akce Odkanalizování obce Tlumačov obsahuje stavbu čerpací stanici č.1 v blízkosti fotbalového hřiště, nové kanalizační potrubí podél Mojeny až po úroveň budov základní školy (délka kanalizačního potrubí cca 900 m), napojení školy (34 m), dále kanalizační řady v ul. Kvasická (směr Korábek 192 m), nám. Komenského (203 m), Dolní (od křižovatky 140 m), Nádražní (ulička 100m), Sokolská (202 m), kanalizační potrubí přes park k nádraží (220 m), ul. Jiráskova (145 m), kanalizační řad mezi ul. Jiráskova a Švermova (265 m) a odkanalizování lokality U Trojice (u garáží 149 m).

Po realizaci II. etapy, která má být dokončena do poloviny roku 2009, by mělo být více jak 75 % ekvivalentních obyvatel obce Tlumačov napojeno na ČOV Otrokovice.

K řešení budou zbývat nemovitosti – respektive domácnosti v ul. Masarykova, Dr. Horníčka (severní část), Krátká, Mánesova, Zábraní, Přasličná, Jana Žižky a zástavba u rybníčka v ul. Kvasická. Odkanalizování těchto lokalit představuje III.etapu, na kterou v současné době připravujeme podklady pro zajištění financování prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (strukturální fond EU).


Základní údaje vztahující se k II.etapě investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov :
– zahájení stavby od 15. října 2008
– ukončení stavby do 30. května 2009
– celkový investiční náklad stavby = 43,9 mil. Kč (bez DPH)
– investor : Vodovody a kanalizace Zlín a.s. (tel. 577 124 111) = vlastník vodárenské infrastruktury v okrese Zlín
– zhotovitel: stavební společnost SMO, a.s. Otrokovice (tel. 577 922 151 nebo 356)


Realizace investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov jako celku má pro obec mimořádný strategický význam a jedná se také o důležitou vodohospodářskou stavbu z hlediska celého regionu.