Domů » Zprávy » Dopravně bezpečnostní akce Dětská policie

Dopravně bezpečnostní akce Dětská policie

Z iniciativy odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Otrokovice a ve spolupráci Obce Tlumačov, Obvodního oddělení Policie ČR Otrokovice a Celního úřadu Zlín se uskutečnila v dopoledních hodinách v Tlumačově dopravně bezpečnostní akce s názvem Dětská policie.

Hlídka sestavená z příslušníků Policie ČR a Celního úřadu doplněná žáky 4. třídy ZŠ Tlumačov kontrolovala nákladní automobily projíždějící obcí po frekventované komunikaci I/55. Na stanovišti u vlakového nádraží, kde byla určená vozidla odkláděna z hlavní silnice, bylo prováděno vážení kamionů, byl kontrolován technický stav vozidla a povinné doklady potřebné pro řízení (řidičské oprávnění, kolečko z tachografu,…).
Ne všechna vozidla prošla kontrolou bez problémů. Závažnější přestupky jako překročení tonáže či nesrovnalosti s tachografem byly řešeny ze strany kontrolních orgánů pokutou nebo kaucí. U drobnějších pochybení Dětská policie navrhovala vesměs mírnější potrestání formou domluvy. Každý řidič, který prošel kontrolou úspěšně, byl ze strany dětí odměněn drobným dárkem.
Smyslem celé akce bylo výchovné působení nejen na děti, které se seznámily s prací policistů a celníků, ale především na řidiče, kteří si při pomyslné konfrontaci velkých kamionů a dětí mohli lépe uvědomit, že jsou povinni dodržovat dopravní předpisy.

Další info o akci i na www.zs.tlumacov.cz