Domů » Zprávy » Revitalizace parku ul. Sokolská

Revitalizace parku ul. Sokolská

Obec Tlumačov připravuje projekt s názvem Revitalizace parku ul. Sokolská, jehož součástí bude komplexní řešení obnovy parku spočívající v návrhu zahradních a sadových úprav zeleně, drobného inventáře a vytvoření odpočinkových míst pro všechny generace.

V současnosti rozpracovaná projektová dokumentace zahrnuje:
– odstranění bývalé požární nádrže (v sedmdesátých letech minulého století sloužící jako koupaliště) a návrh odpočinkového místa se zpevněnou plochou z mlatového povrchu, posezením (lavičky, terasy) a návrhem vodního prvku (vodní schody),
– zachování tanečního parketu s vybudováním nového altánu ve střední části parku,
– vytvoření plochy pro volnočasové aktivity mládeže s posezením ve východní části parku u nádraží,
– zachování hlavních tras chodníčků, které budou mít zpevněný povrch (mlat) a budou osvětlené,
– novou výsadbu zeleně (ze současné skladby zůstane zachováno cca 25%).

Projektovou dokumentaci zpracovává společnost Garant Otrokovice ve spolupráci se společností Arvita P, spol. s r.o. s tím, že termín pro dokončení a předání dokumentace je stanoven do 15.12.2008.
Na realizaci díla obec Tlumačov předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku podat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava a v případě kladného posouzení žádosti se plánuje realizace investiční akce na období 10/2009 – 04/2010.