Domů » Zprávy » Budapešť – dunajská perla

Budapešť – dunajská perla

Kulturní a informační středisko Tlumačov připravilo již druhým rokem zájezd pro zájemce o historii zahraničních měst. Jednodenní návštěvou hlavního města Maďarska – Budapešti, jsme tak navázali na velmi úspěšný zájezd v minulém roce – do Vídně.

Budapešť je nejen hlavním městem Maďarska, ale i městem, které určitě stojí za návštěvu. Nabízí vše pro cestovatele, milovníky památek a kultury, dobrého jídla a pití. V Budapešti totiž najdete vše od památek, po lázně, hory a jeskyně, až po největší synagogu v Evropě, restaurace a kavárny.
Budapešť vznikla v roce 1873 sloučením dvou částí rozkládajících se na dvou březích Dunaje: Budína (neboli Starého Budína) a Pešti. Dodnes je považována za město skládající se z těchto dvou částí.
Budapešť pamatuje za svou dlouholetou minulost mnohé – osídlení Římany, tureckou okupaci, habsburskou nadvládu i komunistický režim. Ze všech těchto epoch se dochovala celá řada staveb, kterou jsme mohli s fotoaparátem v ruce a odborným výkladem lektora pana Pavla Kočího ze Vzdělávací společnosti Dějepisné z Kroměříže, obdivovat.
V brzkých ranních hodinách vyjel autobus s 48 cestovali z Tlumačova a blízkého okolí, směrem k Budapešti.
Dopoledne jsme v maďarské metropoli navštívili např. Budínský královský palác, shlížící na město z vrchoviny nad řekou a ukrývající maďarskou národní galerii. Součástí hradního komplexu je Matyášův chrám, katolický kostel, na který je opravdu nádherný výhled z druhého nábřeží Dunaje. Za vstupné můžete shlédnout lapidárium, reklikviář, liturgický poklad, církevní relikvie a korunovační klenoty. Bohužel v době našeho zájezdu byl chrám pro veřejnost uzavřen.
Dále to byla Rybářská bašta, která měla sloužit jako opevnění, ale nikdy svému účelu nedostála a přijala úlohu vyhlídkové terasy nad městem. A výhled z ní je opravdu nádherný. Přes Dunaj jsme přejížděli přes několik mostů a Řetězový most je nejznámější a nejvýstavnější z nich.
Slavnou éru budapešťské historie a strážní vstup do městského parku připomíná Památník millenia na Náměstí hrdinů. Městskému parku vévodí hrad Vajdahunyad, který byl koncipován jako směsice architektonických stylů spojených do jednoho komplexu. V dnešních době slouží převážně jako kulisy filmařům z celého světa. V blízkosti se nachází i socha Anonymuse, písaře, kterému nikdo nikdy neviděl do tváře.
Odpoledne se celá skupina rozdělila na „modré a červené“. „Modří“ šli relaxovat do Széchenyiho termálních lázní a „červení“ pokračovali s panem Kočím v prohlídce historickou částí Budapešti.
Desítky termálních lázní roztroušených po celém městě patří neodmyslitelně k Budapešti jako vřící kotlík guláše či líně plynoucí Dunaj. Jejich blahodárných účinků si místní užívají už po staletí. Mnoho lázní leží v blízkosti řeky v centrální části metropole a skýtají tak skvělý balzám pro tělo zmožené dlouhými pochůzkami. Pět z nás navštívilo Széchenyiho lázně ležící v parku Városzliget. Okoupali jsme se v třech horkých termálních bazénech pod širým nebem i v malých bazéncích s příjemně teplou vodou uvnitř lázeňských budov.
Početnější skupina „červených“ projela nejstarší trasou metra v Evropě a navštívila neopomenutelnou součást Budapešti – maďarský parlament. Nachází se hned u Dunaje a hlavní brána směřuje na Kossuthovo náměstí. Parlament byl postaven na přelomu 19. a 20. století a jde o nejrozlehlejší budovu Maďarska. Má asi 691 místnosti, na délku měří 268 metrů a výška jen samotné kupole je 96 metrů.
Potom si měli možnost prohlédnout hlavní městský kostel – Baziliku Svatého Štěpána, tyčící se v centru Pešti. Je zasvěcen prvnímu křesťanskému maďarskému králi Štěpánovi.
Výstavní skříní Budapešti představuje nákupní třídy Váci Utca, táhnoucí se centrem města rovnoběžně s Dunajem. Tam jsme všichni nakupovali dárky a upomínkové předměty, někteří vyzkoušeli pravý maďarský guláš a zde také zájezd končil.
Unavení, ale i spokojení a obohacení o nevšední zážitky, jsme se všichni vrátili zpět do svých domovů. Teď, při skleničce dobrého maďarského vína, už jen vzpomínáme. Příští rok na shledanou při dalším, v pořadí třetím, zájezdu za historií.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.