Domů » Zprávy » Školní rok 2008/2009

Školní rok 2008/2009

V pondělí 1.září byl zahájen po dvouměsíčních prázdninách školní rok ve třech institucích, které zajišťují předškolní a školní vzdělávání v Tlumačově.

Základní škola Tlumačov
– zřizovatel Obec Tlumačov
– sídlo Masarykova 63 Tlumačov
– počet žáků = 210, počet tříd = 10
– počet pedagogických pracovníků = 17, z toho 1 vychovatelka ve ŠD a 1 asistentka pedagoga (integrace dětí se specifickými potřebami)
– počet žáků v 1. ročníku (2 třídy) = 28
– počet žáků v 9. ročníku = 27
– školní vzdělávací program : „Škola zdravého životního stylu“


Mateřská škola Tlumačov
– zřizovatel Obec Tlumačov
– sídlo Masarykova 63 Tlumačov
– počet žáků = 56 (celková kapacita 56), počet tříd = 2
– počet pedagogických pracovníků = 4,
– počet dětí, které by měly jít k zápisu do 1.třídy = 23 dětí
– školní vzdělávací program : „Do copánku rok si spletem, vše co víme dáme dětem“


Mateřská škola Klubíčko Tlumačov,s.r.o.
Mateřská škola Klubíčko Tlumačov je soukromé předškolní zařízení, které se zabývá výchovou a vzděláváním dětí se specifickými potřebami. Je školou s krajskou působností a zaměřuje se především na péči o děti s kombinovaným postižením, s vadami řeči a se zdravotním oslabením.
– zřizovatel občanské sdružení Via vitae, Napajedla
– sídlo U Trojice 336, Tlumačov
– počet žáků = 30 (celková kapacita 30), počet tříd = 3
– počet pedagogických pracovníků = 6, z toho 1 asistentka pedagoga
– počet dětí starší 6 let = 12 dětí
– školní vzdělávací program : „Náš svět a co v něm dokážu!“