Domů » Zprávy » Zahájení stavby Odkanalizování obce Tlumačov

Zahájení stavby Odkanalizování obce Tlumačov

Po téměř deseti letech intenzivního úsilí a přípravných prací ze strany obce bude počátkem června zahájena první etapa odkanalizování Tlumačova.

Tato stavba jako celek má pro obec mimořádný strategický význam a i z hlediska regionu se jedná o důležitou vodohospodářskou stavbu.
Investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov řeší výstavbu nových a rekonstrukci stávajících nevyhovujících kanalizačních řadů v obci se vzájemným propojením a přečerpáváním odpadních vod výtlačným řadem do kanalizační potrubí v Otrokovicích (lokalita Štěrkoviště) s následným odvodem splaškových vod na ČOV. Stavba je z provozních a realizačních důvodů rozdělena na 3. etapy s tím, že jako celek bude sestávat z 6 čerpacích stanic a více jak 10,5 km kanalizačního potrubí.

První etapa obsahuje stavbu čerpací stanice č.2 v lokalitě ul. Dolní a čerpací stanici Skály vč. podchycení stávajících kanalizačních vyústění (Metlov, jižní část ul. Dolní, hřebčinec a západní část zástavby na Skalách) a výtlačnou kanalizaci podél komunikace I/55 do Otrokovic v celkové délce 2,77 km.

Základní údaje vztahující se k 1.etapě investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov :

  • zahájení stavby od 2.června 2008
  • ukončení stavby do 30.listopadu 2008
  • celkový investiční náklad stavby = 23,4 mil. Kč
  • investor: Moravská vodárenská, a.s. (tel. 577 124 111) = provozovatel vodovodů a kanalizací v okrese Zlín
  • zhotovitel: stavební společnost RIS-MONT, s.r.o. Zlín (tel. 577 195 192)