Domů » Zprávy » Návštěva dětí v knihovně

Návštěva dětí v knihovně

Ve středu dne 21. května 2008 navštívili žáci druhé třídy ZŠ Tlumačov místní knihovnu. Den poté, ve čtvrtek 22. května, přišly do knihovny i děti z MŠ.

Knihovnice školní děti poučila, jak se mají chovat ke knížkám, ukázala, jaké mají značení, a jak se orientovat v knihovně. Děti podle obrázků hádaly pohádkové postavičky a určovaly v jakém domečku bydlí a jaké věci k nim patří. Společně si zahrály i na básníky a spojovaly obrázky podle rýmu. Nakonec si děti složily popletenou pohádku o Šípkové Růžence.
Děti z MŠ se seznámily s knihovnou – s oddělením určeným pro ně i s knížkami a časopisy pro nejmenší a vyzkoušely si, jak se půjčují knížky. Pomocí obrázků si ověřily znalosti pohádek, namalovaly si z nich obrázky a nakonec se „uvelebily“ na polštářcích a pohádku si i poslechly.
Do knihovny byly nedávno zakoupeny nové knihy určené právě pro děti a mládež. Knižní novinky děti natolik zaujaly, že si je odnášely domů k přečtení.