Domů » Zprávy » Oslavili jsme Den Země

Oslavili jsme Den Země

Den Země připadá na 22. dubna. Je každoroční oslavou životního prostředí a také momentem, kdy je vhodné se zamyslet nad úsilím, jež je třeba k ochraně přírodního bohatství naší planety ještě vyvinout.

V neděli 20. dubna v době od 14 do 17 hodin se konal u Kulturního a informačního střediska Tlumačov první ročník oslav Dne Země. Celkem 35 soutěžících z řad dětí i dospělých si mohli na 6 stanovištích ověřit své znalosti v problematice třídění odpadů a o přírodě: poznávali podle obrázků přírodní vědy, házeli míčky do koše, skákali v pytli, jezdili slalom s popelnicí, snažili se určit druh stromu podle kůry a museli správně roztřídit odpad. Výherci soutěže byli vyhlášení na závěr celé akce.
Děkujeme obci Tlumačov a firmám Ekokom a Ekolamp za letáčky k třídění odpadu a drobné dárky pro děti. Poděkování také patří dívkám z místní ZŠ: Nikole Šimoníkové, Zuzaně Kouřilové, Tereze Kutrové, Leoně Zygarové, Ludmile Jonáškové a Michaele Šperkové za pomoc na soutěžních stanovištích.
Den Země přišli společně s organizátory oslavit občané, kterým není lhostejná budoucnost naší Modré planety, a kteří se rádi dozví něco nového.