Domů » Zprávy » Péče o veřejnou zeleň v době vegetačního klidu

Péče o veřejnou zeleň v době vegetačního klidu

Pracovníci úseku zeleně Obecního úřadu Tlumačov maximálně využívají letošních příznivých klimatických podmínek zejména k ořezu, odstranění přestárlých větví, či kácení dřevin, které jsou přerostlé, druhově nevhodné nebo ohrožují majetek.

Od počátku měsíce ledna byl proveden průklest a vykácení náletovin v lesopásu kolem panelové cesty k lomu (délka 1,3 km), ořez a pokácení přestárlých stromů na Skalách, ořez stromů v parku u sokolovny a kácení druhově nevhodných borovic černých a smrků v ul. Dolní a Masarykova, které v řadě případů poškozovaly majetek (deformace chodníků kořenovým systémem).
V zastavěných částech obce bude v průběhu letošního roku dle vhodných vegetačních podmínek provedena nová výsadba, která bude druhovou skladbou odpovídat koncepčnímu dokumentu s názvem Generel zeleně, dle kterého postupujeme od roku 2004. Již v minulých letech jsme započali nahrazovat jehličnany vysazené v letech 1981-1982 v ul. Dolní a Masarykova za pro naši oblast druhově tradiční listnaté stromy jako např. lípa, ovocné okrasné stromy a javor .
Nebude zapomenuto ani na odborný výchovný řez u mladých stromů, jehož cílem je založení koruny stromu a zbytnění kořenového systému.


Poznámka:
– větve z ořezaných, či pokácených stromů likvidujeme štěpkováním. V této souvislosti sdělujeme občanům, kteří mají zájem o dřevní hmotu – štěpky (velikost 1-2 cm3), že v době provozu sběrného dvora (úterý, čtvrtek a sobota) si mohou zdarma odebrat dřevní hmotu – štěpky například pro zahrádkářské či jiné účely.