Domů » Zprávy » V Tlumačově regulujeme veřejné osvětlení

V Tlumačově regulujeme veřejné osvětlení

Od poloviny února je ve většině tlumačovských ulic regulováno veřejné osvětlení pomocí dvou speciálních regulátorů Reverberi, které jsou osazeny ke stávajícím rozvaděčům veřejného osvětlení v ul. Švermova a nám. Komenského.

Funkce regulátorů spočívá ve snížení napětí z 220 V na 180 V, čímž dochází ke snížení příkonu svítidel a také nepatrnému ponížení intenzity osvětlení. K postupnému snížení napětí z 220 na 180 V dochází v době, kdy se předpokládá menší pohyb osob či vozidel. Nyní aktuálně k regulaci dochází v období od 21.00 hod s tím, že od 5.00 hod se napětí opět zvýší na optimálních 220 V.
Dle předběžných propočtů by návratnost celkové částky měla být zajištěna z úspor elektrické energie do 3 let a tento závazek je zahrnutý také ve smlouvě s tím, že dodavatel na sebe převzal garanci roční úspory ve výši 33 tis. kWh. Po dohodě s dodavatelem jsou platby za dodávku a instalaci regulátorů rozloženy do 42 měsíčních splátek s tím, že celková cena je ve výši 279 531 Kč.
Regulace veřejného osvětlení je z ekonomicko – provozní ho hlediska smysluplná jen u rozvaděčů s výkonem nad 5 kW, a proto jsou v Tlumačově osazeny regulátory u RVO Švermova s výkonem 6,5 kW (osvětlení ulic Švermova, Jiráskova, Machovská , 6.května a Nová) a RVO nám. Komenského s výkonem 19,5 kW (osvětlení ulic nám. Komenského, Kvasická, Dolní, Masarykova, Sokolská, Nádražní, Nivy, Machovská).

Instalací regulátorů jsme zajistili celonoční osvětlení tlumačovských ulic (v minulosti jsme regulaci prováděli natvrdo tím, že jsme vypínali od 24.00 hod do 5.00 hod 2 fáze, což znamenalo vypnutí 2/3 svítidel v uvedených lokalitách), úsporu finančních prostředků z rozpočtu obce a snížení spotřeby elektrické energie, což v synergickém efektu znamená také dobrý počin ke zlepšení životního prostředí.