Domů » Zprávy » Obec Tlumačov aktivně podporuje třídění odpadu

Obec Tlumačov aktivně podporuje třídění odpadu

Na základě spolupráce s firmou EKO-KOM a.s. v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky ve Zlínském kraji“ jsme po obci rozmístnili další kontejnery, tentokrát na bílé sklo.

Mimo hlavní sběrný dvůr komunálního odpadu je v zastavěném území obce vytvořeno 7 tzv. sběrných hnízd, které aktuálně sestávají z 23 kontejnerů na Pet lahve, papír, barevné sklo a nyní i ve čtyřech lokalitách jsou kontejnery na bílé (čiré) sklo.
Smlouvou o výpůjčce jsme se zavázali, že ve lhůtě do 12 měsíců k nově vypůjčeným kontejnerům pořídíme z vlastních zdrojů další 2 nádoby – kontejnery pro libovolnou komoditu na tříděný odpad, a tím zvýšíme počet sběrných nádob a zintenzivníme sběr a třídění využitelných složek komunálních odpadů.

V této souvislosti zdvořile žádáme občany, aby rozlišovali barevné značení a určení jednotlivých sběrných nádob – kontejnerů pro danou komoditu, a takto usnadnili následné ekologické zpracování využitelného odpadu.