Domů » Zprávy » Soutěž Zlatý erb 2008

Soutěž Zlatý erb 2008

Sdružení Zlatý erb zahájilo jubilejní 10. ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky. Tlumačovské stránky se po roční pauze opět této soutěže účastní.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Více informací o soutěži naleznete na www.zlatyerb.obce.cz.
Letos se sešla velmi silná konkurence. Do krajského kola Zlínského kraje se v naší kategorii přihlásilo rovných 22 obcí! Odborná porota bude mít zcela jistě velmi těžkou úlohu vybrat pouze jednoho účastníka – vítěze krajského kola, který bude pak reprezentovat Zlínský kraj v celostátním kole. Krajské kolo bude zahájeno 5.2.2008. Celkové výsledky soutěže budou známy 7.4.2008. Součástí soutěže je i Cena veřejnosti, kde může kdokoliv z vás poslat svůj hlas našim stránkám, pokud se vám líbí.
Hlasovat můžete pomocí formuláře na stránkách soutěže. Hlasovat je možno pouze pro jednu obec či město a to do termínu 21.2.2008. Účast v soutěži Zlatý erb bereme do určité míry i jako srovnání (a případné ohodnocení) naší práce a dlouhodobé snahy poskytovat občanům aktuální informace především o věcech veřejných.