Domů » Zprávy » Vánoce, Vánoce přicházejí…

Vánoce, Vánoce přicházejí…

V pátek navečer, 30. listopadu 2007, při slavnostním rozsvěcování vánočního stromku, jsme vás v Kulturním a informačním středisku Tlumačov začali ladit na vánoční atmosféru.

Rozsvěcování vánočního stromku bylo letos zpestřeno kulturním vystoupením dětí z mateřské a základní školy, malým vánočním jarmarkem, výstavou na téma „Mikuláš“, ukázkou betlémů a pochůzkou Mikuláše, anděla a čerta. Nechyběl ani tradiční ohňostroj a občerstvení, které zajišťovali místní hasiči. Všechny přítomné pozdravil a k nadcházejícím svátkům přidal přání starosta obce Ing. Jaroslav Ševela. (Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.)
Ve čtvrtek 6. prosince proběhlo v dopoledních hodinách v prostorách KIS přátelské setkání čelních představitelů obce Tlumačov se zástupci firem podporující činnost spolků a organizací v Tlumačově. V přátelské atmosféře starosta poděkoval sponzorům za spolupráci v roce 2007 a vyjádřil přesvědčení, že i nadále budou pokračovat dobré vztahy mezi obcí a firmami.
Valašský soubor Kašava předvedl v neděli 9. prosince v sále sokolovny krásné vánoční pásmo. Členové souboru zahráli biblický příběh Adama a Evy. Podle vyprávění usadil Bůh Adama a Evu do zahrady v Edenu, kde žili spolu s Bohem. Avšak Adam s Evou se dopustili hříchu, porušili Boží příkaz a byli ze zahrady vyhnáni. Jejich provinění spočívalo v tom, že jedli z plodů stromu poznání dobra a zla. Byl to však had, který přesvědčil Evu, aby jedla, a Eva přesvědčila Adama. Podle křesťanské tradice se jednalo o jablko. V podání zejména ženského pěveckého souboru za doprovodu pravé valašské cimbálovky zněly koledy i jiné vánoční písně kouzelně a dojemně. Na koncertě byla malá účast tlumačovských obyvatel. Ne všichni se dokážeme alespoň na hodinku zastavit v předvánočním shonu. Je to škoda.
Členky sboru pro občanské záležitosti připravily pro seniory na úterní podvečer 11. prosince „Vánoční písničkový koktejl“. Písničky v jejich podání doplnily svým hudebním vystoupením děti z MŠ a žáci se ZŠ zahráli vtipnou scénku. Dobrovolné vstupné bylo použito na pohoštění a pokrytí nákladů spojených s akcí.
Vánoční koncerty a pořady, pořádané KIS Tlumačov, uzavřeli 13. prosince žáci navštěvující ZUŠ Otrokovice, pobočku Tlumačov. Malí zpěváčci a hudebníci v krátkém pásmu předvedli své hudební nadání na téma Vánoce.
Vážení a milí občané Tlumačova, za kolektiv pracovnic KIS Tlumačov vám přeji krásné a spokojené vánoční svátky a v novém roce 2008 pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a rodinné pohody.