Domů » Zprávy » DDM Sluníčko – Akce „Den bez úrazu“, prevence proti úrazům

DDM Sluníčko – Akce „Den bez úrazu“, prevence proti úrazům

Obsahem aktivní prevence jsou sdělení, která si musí děti osvojit a přijmout za vlastní. Dětem jsou zpravidla předávána jen rodiči a ústně. Děti je leckdy znají nazpaměť, ale neví, co to znamená a jak se podle nich chovat.

Proto jsme se rozhodli podat dětem informace z řad odborníků a to nejen ústní formou, ale také formou různých her, soutěží, rébusů, tajenek, promítáním nebo praktickými ukázkami.
Akce Den bez úrazu byla určena pro děti z MŠ, MŠ Klubíčko a ZŠ Tlumačov. Účastníci se zde mohli dozvědět spoustu informací ohledně bezpečnosti na in-line bruslích, kterou jim podal p.M.Nemček s p.L.Horkovou. V promítací místnosti se dívali na správné vybavení při jízdě na kolečkových bruslích a také shlédli spoustu ukázek fotografií s úrazy, které se staly, pokud nebyla tato bezpečnost dodržena.
Vyzkoušeli si jízdu na kole a správnost vybavení kola s praktickou ukázkou pod vedením p.H.Dolinové z dopravního hřiště v Otrokovicích. Nechyběla také ukázka hasičské techniky, hasících přístrojů a spoustu dalších zajímavostí, které dětem podávali místní Hasiči – p.M.Žák, p.R.Šnajdar, p.O.Šnajdar st., p.O.Šnajdar ml., p.R.Šedo, p.I.Maťašová. Děti byly seznámeny také s nebezpečnými předměty, které nesmí sbírat, nebo je musejí ihned nahlásit.
V policejní služebně si všichni s policisty Oblastní policie z Otrokovic vyzkoušeli telefonicky ohlásit úraz nebo jiné nebezpečí. Mohli si také prohlédnou policejní výstroj, což nadchlo zejména ty nejmenší.
Děti se dále seznámily s výukou výcviku vodících slepeckých psů, kteří k nám přijeli pod vedením p.M.Dvořáka z Občanského sdružení „Vodíci pes“ působící v Brně.
Nechyběla zde také ukázka toho, jaké úrazy hrozí dětem venku nebo doma, poskytnutí první pomoci a ošetření zadaného zranění pod vedením p.L.Daňkové.
Každý si odnášel spoustu zajímavých informací a také drobné odměny za splnění úkolů. Středeční dopoledne se velmi vydařilo, jen nám nepřálo počasí. Akce, která měla probíhat v parku u KIS, musela být přesunuta do vnitřních prostor, které nám ochotně poskytla p.R. Nelešovská vedoucí KIS.
Ohlas ze stran rodičů byl velmi kladný, což potvrzovaly jejich reakce, že si povídali s dětmi až do večerních hodin o prožitém zajímavém dopoledni.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a také za finanční pomoc obci Tlumačov.