Domů » Zprávy » Obnovená tradice Martinských hodů

Obnovená tradice Martinských hodů

„Nepij, Jano, nepij vodu, voda ti je jen na škodu, napij se ty radši vína, to je jinší medicína…“. Tyto i jiné písničky zazněly v sobotu 10. listopadu v Klubu Na Zábraní při oslavě Martinských hodů. Hody pokračovaly i v neděli 11. listopadu svatou mší a kulturním programem u kostela, který je zasvěcený právě sv. Martinovi.

Milovníci cimbálové muziky si zazpívali a zatančili při hudbě Linda z Otrokovic a ochutnali různé druhy vína. Pracovnice KIS připravily i malé občerstvení. Nálada v sále byla velmi příjemná a přátelská. Hodovníci mohli pokračovat v oslavách hodů večer na tradiční taneční zábavě, kterou připravilo SDH Tlumačov.Nedělní dopoledne proběhlo v naší obci také ve znamení Martinských hodů. Na náměstíčku, po svaté mši, všechny přivítal P. Mgr. Jan Vavřinec Černý. K dobré náladě zazpíval mužský pěvecký sbor Hlahol z Mysločovic a hodovníci mohli ochutnat něco dobrého z bohatého pohoštění. Slavnostní atmosféru Martinských hodů umocnili i paní Marie Pavlíčková a Jiří Skopalík v hanáckých krojích. I počasí bylo věrné pranostice a Martin opravdu „přijel na bílém koni“.Od 14 hodin pak byla zpřístupněna v prostorách KIS výstava betlémů, kterou z přinesených exponátů, nejen od tlumačovských občanů, vkusně naaranžovala rodina Jánská.Troufám si tvrdit, že tradice Martinských hodů byla v Tlumačově obnovena. Záleží na nás všech, zda se ji podaří udržet a ještě více rozvíjet.