Domů » Zprávy » Oprava živičného krytu na frekventované komunikaci I/55 v Tlumačově

Oprava živičného krytu na frekventované komunikaci I/55 v Tlumačově

Ředitelství silnic a dálnic – Správa Zlín jako vlastník a správce komunikace I/55 připravuje opravu živičného krytu vozovky v průtahu obcí Tlumačov v délce cca 1,8 km, který v současné době vykazuje značné defekty v podobě vyjetých kolejí a výtluků.

Rozsah prací bude sestávat zejména z frézování živičného krytu v obou směrech v tl. 5-10 cm (krajnice – jízdní pruh) a pokládky nového asfaltobetonového krytu. Dle sdělení zástupců ŘSD bude součástí opravy také pokládka speciálního živičného povrchu barevně odlišeného (obvykle v červené barvě) v délce vždy 30 m před přechodem pro chodce, což přispěje ke zkrácení brzdné dráhy vozidel a také k optickému zvýraznění vlastních přechodů.
Jako zhotovitel byla vybrána společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby,a.s., závod Morava se sídlem Tlumačov Skály. Realizace se předpokládá v průběhu měsíce září 2007 a je podmíněna vyřízením rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.