Domů » Zprávy » Představujeme : Mikroregion Jižní Haná

Představujeme : Mikroregion Jižní Haná

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jižní Haná byl založen 23.6.2000 jako sdružení právnických osob a v červnu roku 2002 byl zaregistrován jako dobrovolný svazek obcí.

Zakládajícími členy svazku jsou město Hulín, obec Kvasice a obec Tlumačov, přičemž v souladu s usnesením valné hromady ze dne 23.1.2007 má Mikroregion Jižní Haná sídlo v Tlumačově nám. Komenského 170 ( budova KIS Tlumačov).

Svazek obcí Mikroregion Jižní Haná patří s více než 12-ti tisíci obyvateli, rozlohou téměř 6 tis. hektary a třemi členy svazku mezi menší až středně velké existující svazky obcí v rámci regionu Střední Morava (NUTS II = Zlínský a Olomoucký kraj).

Hlavním smyslem spolupráce členů svazku je podpora a vytváření produktů k zajištění hospodářského a kulturního rozvoje členů svazku a dále mimo jiné podpora činností směřujících k udržování a rozvíjení kulturních tradic, či podpora činnosti dobrovolných zájmových spolků a organizací.

Dlouhodobou aktivitou Mikroregionu Jižní Haná je společné řešení týkající se problematiky výkonu samosprávy – tzn. hospodářského, sociálního a kulturně společenského života obcí, a v neposlední řadě také příprava projektů financovaných z fondů EU, které mají regionální význam a působnost.
Jako konkrétní příklad posledně jmenované aktivity lze uvést projekt „Regionálního vzdělávacího, kulturního a informačního centra Mikroregionu Jižní Haná“, který byl zrealizován v období 2005-2006 a financován z fondů EU – SROP, přičemž investorem byla obec Tlumačov.

Vybrané údaje o dobrovolném svazku obcí Mikroregion Jižní Haná :

  • rada svazku : Ing. Jaroslav Ševela – předseda svazku, Mgr. Roman Hoza – místopředseda svazku, Růžena Vaňharová, Petr Polák, Renáta Nelešovská, Libuše Staňková – členové rady
  • schválený rozpočet na rok 2007 = 33 tis. Kč
  • v březnu 2007 příprava a pořádání pěvecké soutěže dětí a mládeže „Superstar mikroregionu Jižní Haná“ (akce byla finančně podpořena Zlínským krajem),
  • v srpnu 2007 v rámci podpory aktivit zájmových spolků a organizací – finanční podpora SDH Tlumačov pro akci – noční soutěž v požárním útoku „O putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná“,
  • v současné době se nachází v závěrečné fázi příprava společného prezentačního a propagačního materiálu Mikroregionu Jižní Haná,
  • připravujeme záměr pro společný neinvestiční projekt na pořádání vzdělávacích aktivit s hlavním cílem projektu – usnadnit přístup obyvatel regionu (vč. úředníků samosprávy) k dalšímu vzdělávání, zvýšení motivace k celoživotnímu učení a také zvýšení konkurenceschopnosti občanů.