Domů » Zprávy » Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín

Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín

Ministerstvo dopravy ČR vydalo dne 31.7.2007 veřejnou vyhláškou stavební povolení na stavbu Rychlostní silnice R55 Skalka – Hulín.

Stavební povolení se vztahuje na úsek rychlostní komunikace o celkové délce 10,8 km, který mimo vlastní vozovku obsahuje i 7 přemostění, oboustranné odpočívadlo (na trase R55 v lokalitě mezi obcí Kurovice a Záhlinicemi) a protihlukovou stěnu (u Chrášťan).
Dokončení rychlostní komunikace R55 v úseku Skalka – Hulín, která zasahuje do šesti katastrálních území, se plánuje v termínu do 31.12.2012.

Veřejná vyhláška – stavební povolení bude zveřejněno minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce před Obecním úřadem Tlumačov nebo je k nahlédnutí na sekretariátu starosty.