Domů » Zprávy » Finanční sbírka Dar života

Finanční sbírka Dar života

Občanské sdružení Dar života uskutečnilo v Tlumačově ve dnech 29.7.2007 až 1.8.2007 finanční sbírku na podporu a propagaci dárcovství krve v České republice.

Sbírka probíhala ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků a tak ti z Vás, kteří jste přišli do kina, jste měli možnost formou dobrovolného vstupného tuto myšlenku podpořit. Během čtyř večerů se v Tlumačově vybralo 3.468,-Kč, které putují na konto občanskému sdružení Dar života. Filmová představení navštívilo přibližně 280 diváků, tedy v průměru 70 diváků na jedeno večerní promítání.
Všem dárcům i návštěvníkům srdečně děkuji
Ing. Antonín Jonášek, mistostarosta Obce Tlumačov