Domů » Zprávy » Představujeme : Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov

Představujeme : Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov

V krizových situacích vyvolaných živlem či přírodními jevy očekáváme téměř všichni pomoc od hasičů.

V současné době jsou hasiči nezastupitelným článkem v rámci integrovaného záchranného systému. Kromě profesionálních hasičských jednotek, které jsou personálně organizačně i materiálně na velmi vysoké úrovni, tak začíná nabývat na významu činnost a akceschopnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů. I z tohoto důvodu v naší obci zejména v posledních pěti letech věnujeme zvýšenou pozornost vybavenosti a akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov.
Naše Jednotka byla zřízena na základě usnesení Zastupitelstva obce Tlumačov jako organizační složka obce zřizovací listinou k 18.3.2004.
V roce 2004 byla provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice o celkových investičních nákladech ve výši 1 mil Kč. Průběžně byla Jednotka vystrojována odpovídajícími ochrannými oděvy, obuví a ochrannými přilbami, a současně se udržovala a opravovala technika. Všichni členové Jednotky musí absolvovat pravidelné zdravotní prohlídky a jsou úrazově pojištěni u Hasičské vzájemné pojišťovny.
Přes poměrně vysoké ceny ochranných zásahových oděvů a zásahových přileb (boty 3 200 Kč, oblek Zahas – komplet 10 250 Kč, přilba Gallete vč. štítu 10 200 Kč, rukavice 1 850 Kč) v současnosti můžeme konstatovat, že vybavenost naší jednotky je na velmi dobré úrovni.

V roce 2007 obec Tlumačov pořídila pro členy Jednotky 4 ks zásahových kompletů – obleků Zahas a 2 ks přileb Gallete vč. svítilen za celkovou cenu 62 tis. Kč s tím , že Zlínský kraj poskytl na tento účel dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 43 tis. Kč, což představuje přibližně 70 % celkové částky.

V Tlumačově bylo na hasiče vždy spolehnutí. Význam těchto slov umocňuje vzpomínka na zásahy našich hasičů při povodních (07/1997, 03/2006), požáru v areálu a.s.Metalšrot (10/2005, 05/2006) či průtrži mračen doprovázené krupobitím a vichřicí (06/2004, 06/2007). Nejen akční zásahy jsou ale charakteristické pro naše hasiče. Každoročně pořádají Martinskou zábavu a noční soutěž v požárním útoku. Dne 18.srpna 2007 na fotbalovém hřišti se uskuteční již jubilejní V.ročník noční soutěže v požárním útoku pod názvem „O putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná“.

Tlumačovští hasiči jsou připravení a akceschopní reagovat jak na krizové situace, tak i na společenské záležitosti, které patří k životu v obci.


Vybrané údaje o Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov :
. zařazeni do kategorie plošného pokrytí JPO V
. základní početní stav Jednotky 15 členů, průměrný věk členů Jednotky je 36 let,
. roční výdaj určený pro JSDH dle rozpočtu obce plánovaný na rok 2007 = 330 tis. Kč,
. technická vybavenost : Tatra 148 Cas 32 (r.v.1973 !), Avie 31 DA 12 (r.v.1987), čerpadlo PPS 12, plovoucí čerpadlo, plastový člun, motorová pila,
. počet výjezdů k zásahu za rok 2006 = 19 (!)
. počet výjezdů k zásahu od počátku roku 2007 = 8, z toho 4 x požár, 2 x povodeň/záplava, 2 x technická pomoc.