Domů » Zprávy » Udržování a opravy majetku s péčí řádného hospodáře

Udržování a opravy majetku s péčí řádného hospodáře

Obec Tlumačov vlastní a tím pádem také udržuje více jak 14,5 km místních komunikací.

V zimním období údržba spočívá v odstraňování sněhu pluhem či posypem solí nebo inertním materiálem, a v letních měsících obvykle dochází k opravě defektů v asfaltovém krytu komunikací. Ne jinak tomu je i letos, kdy v měsíci červnu byla provedena první větší část oprav místních komunikací, a to :

  • oprava zdeformované části místní komunikace v lokalitě Skály o výměře 304 m2 vč. podrovnávky za cenu 104 156 Kč,
  • oprava asfaltového krytu spojovacího chodníku mezi ul. Jiráskovou a Švermovou o výměře 300 m2 za celkovou cenu 65 450 Kč,
  • oprava výtluků většího rozsahu zejména v ul. Nivy II, Nádražní a na komunikaci za železničním přejezdem směrem k podjezdu pod železniční tratí v celkové částce 39 151 Kč.

V souvislosti se začátkem školních prázdnin obec zareagovala na ne zcela funkční a bezpečný systém záchytných sítí a oplocení v rámci hřiště v lokalitě ul. Zábraní. Pracovníci oddělení údržby, služeb a životního prostředí Obecního úřadu Tlumačov provedli zásadnější údržbu areálu, která spočívala zejména v opravě konstrukcí fotbalových branek a konstrukcí pro ochranné sítě, ve výměně pozinkovaného pletiva, ochranných a záchytných sítí a nátěru zámečnických konstrukcí. Náklady spojené s výše popsanou opravou dosáhly částky 35 tis. Kč.

Udržování a opravy majetku s péčí řádného hospodáře!