Domů » Zprávy » Konec školního roku 2006/2007 a slavnostní přijetí žáků u starosty obce.

Konec školního roku 2006/2007 a slavnostní přijetí žáků u starosty obce.

Již po několik let je konec školního roku spojen s dobrým zvykem, který začíná být tradicí, a to přijetím žáků posledního ročníku a nejlepších žáků nominovaných třídními učiteli u starosty obce.

Proto také letos dne 27. června byla obřadní síň vyhrazena tomuto slavnostnímu aktu.

Se současnými „deváťáky“, kteří započali svoji povinnou školní docházku v roce 1998/1999, se ve svém krátkém programu symbolicky rozloučily i děti z mateřské školy, které v září nastoupí do 1. třídy a nahradí tak vycházející deváťáky.

Mezi nejlepší žáky ve smyslu komplexního pohledu na dosažené výsledky ve vzdělávacím procesu, reprezentaci školy ve sportovních nebo kulturních aktivitách a s přihlédnutím na dobré chování ke spolužákům a pedagogům byli letos nominováni:
1. třída – Pavla Huráňová
2. třída – Leona Popovská
3. třída – Martin Šmotek
4. třída – Kateřina Kopečková
5. třída – Jan Janda
6. třída – Tomáš Hink
7. třída – Romana Odložilíková
8. třída – Tereza Kutrová
9. třída – Marek Odložilík

Vzhledem k významnému úspěchu tlumačovských žáků, kteří senzačně postoupili v cyklistické soutěži až do celorepublikového finále a dosáhli tam krásného umístění (v mladší kategorii celkově 3. místo a ve starší celkově 4. místo !), byli ke slavnostnímu přijetí starostou obce pozváni i úspěšní reprezentanti naší školy (ale i obce Tlumačov a Zlínského kraje) ve složení :
. mladší kategorie : Kristýna Kvasničková, Monika Matulíková, Patrik Mouka a Radek Šimoník
. starší kategorie : Ludmila Jonášková, Jana Kolomazníková, Josef Procházka a Petr Sedláček.

Starosta společně s místostarostou popřál všem deváťákům hodně zdaru při dalším studiu na středních školách či odborných učilištích.
Nejlepším žákům a úspěšným reprezentantům v cyklistické soutěži poděkoval za jejich výbornou práci ve škole a vyslovil přání, aby takto pokračovali i v dalších ročnících a byli tak příkladem pro ostatní spolužáky.
Na závěr slavnostního setkání všichni žáci obdrželi upomínkové dárky a starosta obce popřál všem hezké a slunečné prázdniny.