Domů » Zprávy » Průtrž mračen zasáhla také Tlumačov

Průtrž mračen zasáhla také Tlumačov

Dne 21.6.2007 zasáhla v odpoledních hodinách většinovou část Zlínského kraje očekávaná průtrž mračen doprovázená bouřkou a krupobitím.

V Tlumačově od 16.00 hod již bylo zřejmé, že tentokrát avizovaná průtrž mračen s doprovodnými nebezpečnými jevy zasáhne i naši obec. Po 17. hodině se skutečně tak stalo, kdy v rozmezí od 17.10 hod do 17.40 hod zasáhly naši obec tři postupné vlny přívalového deště doprovázeného silným větrem, bouřkou a krupobitím (naštěstí nevelké intenzity).
Intenzivní přívalový déšť zavodnil páteřní větve kanalizace a vodotoče Hajskou příkopu a Hlavničku. Řada kanalizačních vpustí na místních komunikacích, ale i na komunikacích I/55 (Hulín – Otrokovice) či II/367 (Tlumačov – Kvasice) byla zanesena trávou a smetím z okolních pozemků a nestíhala tak odvádět dešťové vody. Vlastníkům nemovitostí, kteří měli vodu ve sklepních prostorách komplikovalo situaci náhlé vypnutí elektrické energie (v celém katastru – porucha na vedení VN) v čase 18.00 hod, kdy se již mohlo započat s odčerpáváním vody.
V 17.52 hod byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov uvedena prostřednictvím výzvy z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje do zásahu na provedení odčerpání vody ze sklepních prostor rodinného domku v ul. Nádražní.
Tlumačovská jednotka sboru dobrovolných hasičů v rozmezí od 17.52 hod do 21.30 hod zajišťovala :
. čerpání vody ze sklepních prostor rodinných domků ul. Nádražní, ul. Masarykova
. čištění kanalizačních vpustí ul. Kvasická, ul. Jiráskova
. pořez a likvidaci spadlých stromů v lokalitě Skály
. eliminace rozlivu Hlavničky a zaplavení nemovitostí v jižní části ul. Dolní
. monitoring katastru obce a připravenost poskytnout pomoc občanům
V naší obci zasahoval také Hasičský záchranný sbor ČD, který odčerpával vodu ze zatopeného podchodu, kde hladina byla ve výši cca 70 cm a cestující se nemohli dostat z nástupiště. Místostarosta telefonicky dohodl se zástupci ČD, že bude veřejnosti umožněno opustit nástupiště přes kolejiště s tím, že osobní vlaky budou zastavovat na co nejbližší koleji u nádražní budovy a budou před příjezdem do stanice používat výstražné zvukové signály.
Po telefonické komunikaci s předsedkyní Povodňové komise ORP Otrokovice paní Radoslavou Matuszkovou – starostkou Otrokovic a její urgenci, byla ve 21.00 hod v naší obci obnovena dodávka elektrické energie.
V čase 21.30 hod bylo dohodnuto s velitelem JSDH obce Tlumačov panem Romanem Šnajdarem ukončení zásahu a návrat na zbrojnici.
HZS ČD v uvedený čas ještě odčerpával vodu z podchodu (zbývalo cca 20 cm).

Závěrem je třeba konstatovat, že byť byl přívalový déšť v médiích předem avizován a občané byli vesměs o této záležitosti informováni, tak se nedalo zabránit či předejít některým škodám, obzvlášť ve chvíli, když vypne elektřina (čerpadla, dobíjení mobilních telefonů,…). Průtrž mračen s doprovodnými nebezpečnými jevy poměrně výrazně zasáhla i naše okolní sousedy jako například Otrokovice, Hulín, Napajedla či Holešov, a způsobila tam škody na majetku.

Aktualizace ze dne 22.6.2007, čas 9.00 hod. Včerejší průtrží mračen byla poměrně citelně zasažena také sousední obec Kvasice – zejména lokalita spodní části ul. Dolní, část ulice Husovy a prostranství v okolí základní školy. Po dohodě se starostou obce Kvasice a s vědomím HZS ZK byli členové JSDH obce Tlumačov v počtu 1+2 vysláni s vozidlem Tatra CAS 32 k technické pomoci do Kvasic. Předmětem naší pomoci bylo čištění komunikací a veřejných ploch od nánosu bláta v zasažených lokalitách.