Domů » Zprávy » Apel pracovníků Základní školy Tlumačov

Apel pracovníků Základní školy Tlumačov

Obracíme se níže uvedeným textem na všechny návštěvníky a čtenáře těchto www stránek s naším stanoviskem k „nebezpečí“, které v současné době velmi intenzívně ohrožuje naše žáky, Vaše mladé spoluobčany.

Vážení rodiče,
obracím se na Vás vzhledem k opakovaným podnětům, které přichází do školy zvenčí a týkají se ohrožení Vašich dětí patologickými jevy a jejich negativními dopady.

Za téměř alarmující považuji pro Vaše děti nebezpečí pobytu ve společnosti osob, kterým jsou podávány alkoholické nápoje. V rámci těchto kontaktů mohou být vyzývány k prvním zkušenostem s alkoholem a pro některé je velmi obtížné je „ODMÍTNOUT“!
Mezi takové příležitosti patří návštěvy restaurací, kaváren a „klubů“. V našem případě jde o skutečnost, že někteří žáci II.st. naší školy poměrně pravidelně navštěvují zařízení „MIX“, „PURKRÁČ“ a dal…. Zde jim hrozí mimořádné nebezpečí, že je dřív nebo později někdo vyzve k prvnímu experimentu s alkoholem a cigaretou.

Jak je proti tomuto nebezpečí chránit?
Jako velmi jednoduché a snadno uskutečnitelné řešení se nabízí: návštěvy restaurací a klubů dětem neumožnit!!! A to soustavným přehledem, kde jsou a co ve svém volném čase dělají.

Poněkud obtížnější je situace v rámci ohrožení působením škodlivých vlivů tabákových výrobků. Ke kouření není potřeba navštěvovat restaurace nebo pohostinství. „Zapálit“ si mohou Vaše děti téměř kdekoliv. Tehdy musí naprosto nesmlouvavě nastoupit autorita rodiče v kontrole, dohledu a např. i v přehledu o tom, jak dítě nakládá s kapesným.

Závěrem bych chtěl požádat co nejširší rodičovskou veřejnost o pomoc, podporu a spolupráci. Preventivní programy, které na škole realizujeme nemohou končit s posledním zvoněním a rozhodně nejsou samospasitelné. Je třeba je realizovat a naplňovat i mimo školu.

A k jejich uskutečnění nám významně pomůže Vaše osobní zodpovědnost a vůle zajímat se o to, co se kolem nás děje.

Informaci a můj osobní apel bych chtěl podtrhnout smutným konstatováním, že naši žáci – Vaše děti jsou v současnosti tou nejohroženější skupinou, které musíme společně pomáhat.

Další Informace rodičům o patologických jevech


Poznámka redakce www:
Diskuse k tomuto článku byla ukončena. Začala mít kontraproduktivní smysl. Příspěvky od dospělých, které de facto navádí mládež, že je možné od 15 let porušovat zákony a veřejně pít alkohol či kouřit marihuanu, nemají na webu veřejnoprávní korporace místo!!! Poslední příspěvky byly navíc od věci a stále více se v nich začaly vyskytovat vulgární výrazy.