Domů » Zprávy » Zlatý erb 2007

Zlatý erb 2007

Počátkem měsíce dubna uplyne již jeden rok od výrazného úspěchu internetových stránek obce Tlumačov (www.tlumacov.cz), kterým bylo vítězství v soutěži Zlatý erb 2006 o nejlepší webové stránky v kategorii obcí v rámci České republiky.

Soutěž Zlatý erb vyhlašuje Sdružení Zlatý erb. Soutěž je pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online (http://mesta.obce.cz) a konferencí ISSS (www.isss.cz). Je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen – měsíc Internetu.V současné době probíhají ceremoniály krajských kol a slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěže Zlatý erb 2007 proběhne dne 2. 4. 2007 v Hradci Králové v průběhu konference ISSS. Obec Tlumačov jako celostátní vítěz Zlatého erbu v kategorii obcí 2006 se letošního ročníku (jak krajského, tak případně celostátního kola) nezúčastňuje, a přesto budeme mít v celostátním kole zastoupení! Webmaster internetových stránek Tlumačova Ing. Jan Rýdel byl nominován do celostátní poroty a bude hodnotit nejlepší webové stránky obcí a měst, které postoupily z krajských kol.
Hodnocení bude probíhat bodově dle předem stanovených kriterií a váhových koeficientů (až 10 kriterií v kategorii Nejlepší webové stránky měst či obcí !). Jsem přesvědčen, že nominace Jana Rýdla do celostátní poroty je naprosto správná a svým způsobem oceňuje jeho dlouhodobou kvalitní a inovativní práci v oblasti modernizace regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních technologií a internetu.