Domů » Zprávy » Středisko v Tlumačově úspěšně zahájilo svou činnost

Středisko v Tlumačově úspěšně zahájilo svou činnost

V naší obci je již téměř čtyři měsíce v provozu nové Regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum pro mikroregion Jižní Haná. Od 2.září začalo plnit funkci, pro kterou bylo zřízeno. To znamená – vzdělávání, kulturu a informovanost.

V praxi to znamená, že ve středisku funguje v pracovní dny informační centrum nabízející propagační materiály nejen Tlumačova, ale i okolních obcí a měst (Kvasice, Hulín, Holešov, Otrokovice, Kroměříž atd.). Pro turisty je zde přichystána velká škála různých map nejbližšího okolí i celé ČR. Návštěvníci zde mohou využít i nabízené služby v podobě veřejného internetu, kopírky, tiskárny, skeneru, faxu. Vzdělávání má v KIS také své místo. Probíhá kurz anglického jazyka pro začátečníky, v odborné učebně počítačové kurzy (základy windows, wordu a excelu) a další přednášky zaměřené na rizikové skupiny obyvatel. Mezi ně patří například matky na mateřské dovolené, senioři a nezaměstnaní. Při středisku se i úspěšně rozběhlo mateřské centrum Housata. V budově je velký multifukční sál s možností rozdělení na dvě menší místnosti pro přednáškovou a školicí činnost. Již proběhly přednášky na zdravotní téma, rodičům budoucích prvňáčků poskytl cenné rady pedagog, psycholog i dětský lékař. V listopadu se uskutečnila přednáška ve spolupráci s Poradnou pro rodinu, mládež a mezilidské vztahy ze Zlína na téma domácí násilí. V úterý 21.11. proběhlo v KIS první společné setkání představitelů okolních obcí se zástupci Obce Tlumačov, KIS a firmy Profima. Tématem setkání bylo čerpání dotací z fondů EU, představení činnosti KIS a prezentace web stránek naší obce. Kultura je nedílnou součástí naší práce. Pořádáme různé minikurzy pro zájemce. V měsíci říjnu si mohli občané přijít vyzkoušet dušičkovou vazbu na hroby, přichystali jsme ukázku háčkovaných ozdob na vánoční stromeček, výrobu adventních věnců i jiných ozdob na vánoční stůl, připravili jsme divadelní představení ochotníků z Hostišové a pro seniory Posezení s písničkou. Celý měsíc prosinec si můžete přijít prohlédnout vánoční výstavu. V budově střediska vyučuje hru na hudební nástroje ZUŠ Otrokovice a úspěšně začalo i relaxační cvičení tajči. Centrum nabízí prodej vstupenek na divadelní i jiná představení otrokovické Besedy s pracovním názvem: „dodávka vstupenek téměř do domu“. Myslím si, že se kolektiv pracovnic KIS dokázal nabídnout program pro všechny věkové kategorie. Jistý dluh cítíme vůči mládeži.
Doposud se nám pro ně nepodařilo zajisti zajímavé aktivity. Ale mohu zodpovědně říct, že jsme na dospívající mládež nezapomněly a budeme pro ně nadále hledat „to pravé ořechové“. Pro rok 2007 připravujeme také pestrý program. Sledujte naše plakáty, které mají barvu žlutou, potřebné informace získáte i osobně nebo telefonicky v inf. centru (IC) a v neposlední řadě stačí použít internet a vyhledat si www.tlumacov.cz