Domů » Zprávy » Informace k protipovodňovým opatřením a přípravě cyklostezek v k.ú.Tlumačov

Informace k protipovodňovým opatřením a přípravě cyklostezek v k.ú.Tlumačov

V současné době se dokončuje projektová dokumentace na protipovodňovou ochranu obce Tlumačov a Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, jehož je obec Tlumačov členem, připravuje cyklotrasu C47 „Moravská stezka“ v úseku Kroměříž – Uherský Ostroh.

Informace k protipovodňovým opatřením

V současné době se dokončuje projektová dokumentace na protipovodňovou ochranu obce Tlumačov. Předpokládá se, že v průběhu první poloviny roku 2007 předloží Povodí Moravy,s.p. (investor akce) žádost na Stavební úřad Otrokovice o vydání územního rozhodnutí. S tím je úzce spojené majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům dotčeným stavbou protipovodňových hrází ve formě smluv o budoucích kupních smlouvách. Na základě mandátní smlouvy a z důvodu znalosti místního prostřední bude provádět Obec Tlumačov pro Povodí Moravy v období 12/2006 – 06/2007 činnosti spojené s administrativní agendou – rozesláním, projednáním a podpisem smluv o budoucí kupní smlouvě pro získání vlastnického práva k pozemkům dotčeným stavbou „Protipovodňové ochranné hráze“ v k.ú. Tlumačov. Realizace díla se plánuje v období 2008/2009. Uvažovaná trasa protipovodňových opatření je uvedena v následujícím nákresu.

Plánek protipovodňové ochrany


Příprava cyklostezek v k.ú.Tlumačov

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, jehož je obec Tlumačov členem, připravuje cyklotrasu C47 „Moravská stezka“ v úseku Kroměříž – Uherský Ostroh. Součástí tohoto projektu je i cyklostezka Tlumačov – Kvasice, která vede z jižní strany vedle stávající komunikace II/ 367. U této akce bychom měli také v první polovině roku 2007 zahájit majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům dotčených cyklostezkou. Předpokládaná šířka cyklostezky je 2,5 m, povrch by měl být asfaltový -uzpůsobený i pro in-line bruslaře. Realizace této akce je zcela závislá na bezproblémovém výkupu částí pozemků potřebných pro zhotovení cyklostezky. Financování této akce se uvažuje prostřednictvím fondů EU za podpory Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu. Přípravné práce a nutný podíl vlastních zdrojů (např. spojených s výkupem částí pozemků) budou zajišťovány obcemi Tlumačov a Kvasice dle poměru délky cyklostezky na jednotlivých katastrech.
V rámci pozemkových úprav souvisejících s přípravou a stavbou rychlostní komunikace R55 v úseku Skalka – Hulín je již vyprojektovaná komunikace zajišťující přístup k pozemkům mezi Tlumačovem a částí obce Skály. Trasa této účelové komunikace povede od podjezdu pod ČD u hřebčince, kolem rybníčku v areálu zemědělské farmy a dále směrem na Skály k objektu sýpky. Trasa je shodná s bývalou polní cestou, která byla zrušená přibližně před 20 lety. Předpokládaná realizace se uvažuje nejdříve v roce 2008, investor by byl Pozemkový úřad. Komunikace je široká 3,5 m a má asfaltový povrch. Tato komunikace by sloužila i pro občany ze Skal k bezpečnému spojení s Tlumačovem.

Uvažované trasy komunikací sloužících jako cyklostezky jsou uvedeny v přiloženém nákresu (pdf, 1.2MB)