Domů » Zprávy » Bezpečné přechody a nové chodníky

Bezpečné přechody a nové chodníky

V podzimních měsících letošního roku byla dokončena v Tlumačově řada staveb z oblasti dopravní infrastruktury, jejichž investorem byla Obec Tlumačov.

Jednalo se zejména o čtyři nové bezpečné přechody přes velmi frekventovanou komunikaci I/55 s ostrůvky, bezbariérovým přístupem a intenzivním nasvětlením, dále o chodníky v okolí základní školy, chodník v ul. Kvasická a chodník před nákupním střediskem a restaurací v ul. Nádražní.
Celková cena související s akcí „Bezpečné přechody přes silnici I/55“ činí 2,038 mil Kč a sestává z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 1,420 mil Kč a financí z rozpočtu obce ve výši 0,618 mil Kč. Do nových chodníků v uvedených lokalitách byly vloženy finanční prostředky z obecního rozpočtu ve výši 1,835 mil Kč.
Již po uplynutí měsíční lhůty od uvedení bezpečných přechodů do provozu je možno konstatovat znatelné zklidnění a usměrnění dopravy při průjezdu obcí a výrazné zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení komunikace I/55.