Domů » Zprávy » Počasí jako na objednávku …

Počasí jako na objednávku …

Sobota 2. září byla významným a zároveň slavnostním dnem pro občany Tlumačova. Otvíralo se Kulturní a informační středisko (KIS) – budova, která má velkou měrou přispět k rozvoji duchovní sféry a poznání tlumačovských občanů a celého okolí.

K programu přispělo nejen vystoupení Petry Černocké, která se nezapomněla připomenout známou „Saxánou“, vystoupení hudební skupiny Quanto z Říkovic, ale také vlastní program z činnosti KIS, kde záměrem bylo představit činnost vlastního kulturního centra „od kolébky až po zralý věk“. Domnívám se , že program se všem líbil a závěr seniorek nás přesvědčil, že umí nejenom mladí. . Slavnostní ráz celé události umocnili i významní hosté, kteří přijali naše pozvání. Ve zdravici hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše bylo cítit uspokojení a přání, aby se nám naše představy podařily naplnit.
Ke zdravici byl moderátorkou Věrou Hotařovou, ČR Brno, která celou akci moderovala, vyzván i kvasický starosta Zdeněk Kohout. Nechyběli ani zástupci Hulína, města, které je spolu s Kvasicemi a Tlumačovem součástí mikroregionu „Jižní Haná“.
K významným hostům patřili i naši přátelé z družební obce Ďanová, jejichž místostarosta přidal další přání k úspěšné činnosti našeho nového kulturního zařízení a k utužování navázaného přátelství s občany a zástupci naší obce. Jak řekl starosta obce ing. Jaroslav Ševela, naše obec svou polohou ani svým bezprostředním okolím nemůže nabídnout turisticky vyjímečně zajímavé lokality, a proto jsme se zaměřili na rozvoj duchovní sféry a poznání. Věříme, že činnost Kulturního a informačního střediska pomůže našim občanům či zájemcům z blízkého okolí najít vhodné uplatnění na trhu práce, nabídne jim rozvoj jejich dosavadních zkušeností a bude vyhledávaným střediskem kultury či informačních služeb.
Služby v oblasti vzdělávací, kulturní a informační se Vám budou snažit poskytnout pracovnice KIS Renáta Nelešovská, která bude řídit činnost střediska po stránce organizačně – správní a ekonomické, Daniela Králová jako kulturní pracovnice a knihovnice, a hospodářka Petra Šimoníková. Doufejme, že se jim bude dařit tak, jako v sobotu 2. září, kdy nám vyšlo slunné počasí – prostě jako na objednávku …
Foto: František Cívela

Další fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii