Domů » Zprávy » Změny v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov

Změny v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov

V souvislosti s generační výměnou a po vzájemné dohodě byl v souladu s §68 zákona č.133/85 Sb. o požární ochraně v platném znění k 30.6.2006 odvolán dlouholetý velitel jednotky pan Václav Machovský (*1953) a od 1.7.2006 byl jmenován do funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů, jejímž zřizovatelem je obec Tlumačov, pan Roman Šnajdar (*1969).

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje provedl k 1.6.2006 aktualizaci zařazení Jednotek SDH v rámci systému IZS s tím , že tlumačovská jednotka je zařazena do kategorie plošného pokrytí JPO V, tj. jednotka s místní působností zasahující na území svého zřizovatele. V této souvislosti byl snížen počet členů Jednotky SDH obce Tlumačov z 19 na 15 členů.
Konstatuji, že Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov je velmi dobře připravená a vybavená, v minulosti několikrát prokázala svoji vysokou akceschopnost a připravenost pomoci bližnímu svému v krizové situaci a chránit majetek a hodnoty před živlem ( povodně 1997 a 2006, odstraňování následků krupobití či vichřice, zásahy při požárech,…).
Naší zásahové jednotce a všem tlumačovským hasičům patří velké uznání od nás všech.
Zejména z výše uvedených důvodů Zastupitelstvo obce Tlumačov v roce 2005 udělilo Cenu obce Tlumačov těmto tlumačovským hasičům :

  • panu Václavu Machovskému
  • panu Zdeňku Minaříkovi st.,
  • panu Jaroslavu Němcovi,
  • panu Janu Šnajdrovi,
  • panu Otto Šnajdrovi,
  • panu Milanu Žákovi