Domů » Zprávy » Tlumačáci od Domažlic na návštěvě v našem Tlumačově

Tlumačáci od Domažlic na návštěvě v našem Tlumačově

V sobotu 27. května 2006 navštívili naši obec přátelé z partnerské obce Tlumačov na Domažlicku. Přijeli v silné sestavě, na pozvání starosty obce Ing. J. Ševely a vedoucí KIS paní D. Králové, jako vzácní hosté na II. Hanácký den obce Tlumačov.

Delegace 23 krojovaných Tlumačáků z Chodska, vedená starostkou obce paní Hanou Hruškovou a místostarostou obce panem Josefem Hruškou, vzorně reprezentovala svou obec v slavnostním průvodu a svým vystoupením v programu II. Hanáckého dne zanechali hosté z partnerského Tlumačova v přítomných divácích nesmazatelný zážitek, o čemž svědčil bouřlivý, srdečný a dlouhotrvající potlesk. Program návštěvy našich milých hostů však nebyl omezen pouze na krojovanou účast na Hanáckém dni. Během dne došlo i k oficiálnímu přijetí vzácných hostů starostou obce Ing. J. Ševelou které bylo doplněno o slavnostní oběd, nechybělo setkání s pamětníky dřívějších vzájemných návštěv, kde se na své dávné přátele těšili manželé Vránovi, paní Anna Machovská či paní Korčáková, večer se uskutečnilo přátelské posezení v místní sokolovně při štamprličce a veselých písničkách. O dobrou pohodu se přičinili i místní hasiči svými kvalitními bufetovými
„občerstvovacími„ službami a skvěle zahrál na harmoniku i Přema Valoušek. V neděli dopoledne se sešli ještě představitelé naší kopané (Mgr. F. Kel, P. Horka, M. Vlček) se zástupci fotbalového klubu Start Tlumačov (pan Pivoňka a „Špacír“-Procházka), kteří předali našim fotbalistům jako dar sadu míčů. Krátce před nedělním polednem došlo na loučení a poděkování za návštěvu a vskutku skvělou reprezentaci a prezentaci Tlumačova na Domažlicku v Tlumačově na Moravě. Před odjezdem ještě jednou starosta naší obce Ing. J. Ševela poděkoval starostce paní H. Hruškové i všem hostům za návštěvu a nezapomněl ještě jednou poděkovat za nezištnou povodňovou pomoc, kterou občané Tlumačova v Čechách v době povodní věnovali naší obci. Paní starostka Hrušková na oplátku poděkovala za přítomné hosty za hezký víkend v naší obci a za srdečnou a příjemnou atmosféru, ve které se celé setkání uskutečnilo. Zároveň vyslovila přání, stejně jako starosta naší obce, pokračovat i nadále v dobře započaté a rozvíjející se tradici.
Poděkování za obětavou pomoc při zajištění a organizaci programu při návštěvě hostů z partnerského Tlumačova zaslouží SDH, pamětníci, ředitel ZŠ pan Mgr. R. Podlas a pracovnice školní jídelny při ZŠ, pracovníci úseku údržby při OÚ, pan M. Žák a paní M. Novotná – průvodci našich hostů a paní D. Králová – hlavní organizátor setkání Tlumačáků a II. Hanáckého dne.