Domů » Zprávy » Hanácký den v Tlumačově

Hanácký den v Tlumačově

V sobotu 27.5 2006 se uskutečnil v Tlumačově II. Hanácký den. Jako již tradičně byl zahájen krojovaným průvodem v čele s Hanáky na koních a kočárem s dvojspřežím. Průvod se ubíral ulicí Nádražní a Sokolskou k letnímu kinu, kde probíhal hlavní program Hanáckého dne, který zahájil starosta obce Ing. Jaroslav Ševela.

Diváky programem provázela“teta“ Fialová v tlumačovské hanáčtině a všichni měli možnost vidět jak taneční tak i pěvecké vystoupení folklorních souborů Olešnice z Doloplaz, Cholinky z Cholinky, Hané z Přerova, VPUT ze Sazovic, Ječmínek a Hlahol z Mysločovic a také naše tlumačovské děti z místní základní školy pod vedením pana učitele Petra Mašláně. Překvapením bylo vystoupení našich přátel z chodského Tlumačova, kteří přijali naše pozvání v rámci družby mezi oběma obcemi. Zazpívali a zatančili po chodsku, a jak jinak, než v chodských krojích. Během celého programu hrála dechová hudba Hanačka Břest. Pro návštěvníky bylo taktéž připraveno bohaté občerstvení, které ochotně připravili členové SDH Tlumačov. Pro milovníky historie přichystal místní Historický spolek výstavu historických zemědělských strojů a nářadí. Také pro děti byl připraven živý koník, na kterém se mohly povozit. Celé Hanácké odpoledne provázelo příznivé počasí, které tak napomohlo k výborné atmosféře a přilákalo velké množství diváků a příznivců folklóru jak místních, tak i přespolních. Celou akci připravilo Kulturní a informační středisko Tlumačov za podpory fondu kultury Zlínského kraje a za pomoci a spolupráce Zemského hřebčince, Historického spolku a SDH a ČZS Tlumačov. V neposlední řadě patří poděkování zaměstnancům oddělení údržby obecního úřadu, kteří ochotně pomohli připravit veškeré technické zázemí pro uskutečnění Hanáckého dne. Celou akci je možno hodnotit jako velmi zdařilou a pevně věřím, že se v Tlumačově stane samozřejmou tradicí.

Ve fotogalerii naleznete fotografie z Hanáckého dne