Domů » Zprávy » DDM Sluníčko – finále v aerobiku v Praze

DDM Sluníčko – finále v aerobiku v Praze

Nadšení, smích, slzy smutku, zklamání, slzy štěstí. To všechno prožívaly děti z Tlumačova spolu s námi a některými rodiči, při své reprezentaci na soutěži v aerobiku Děti fitness aneb sportem proti drogám na celorepublikovém finále v Praze.

Děti se zde probojovaly po účasti na semifinále Jižní Moravy, které se konalo v Otrokovicích. Praha byla jejich velkým snem a probojovat se do ní z tolika dobrých družstev bylo splnění tohoto snu.Nervozita po příjezdu ihned vypukla, protože se to v hale jenom třpytilo od kostýmů druhých družstev. Líčení, česání, poslední úpravy a jde se na to.Nejdříve probíhala kategorie 4 – 6 let, kde se to nápaditostí sestav jen hemžilo. Družstva Obelixů, Šašků, nebo celý les Řáholec…Naše kategorie 7 – 9 let byla zastoupena 20 družstvy a děvčata předvedla velmi dobrý výkon. Jejich úsměvy vyburcovaly i přítomné diváky. Na umístění nejlepších to však nestačilo a děvčata skončila na 16. místě. V kategorii 10 – 11,5 let jsme měli také zastoupení a to sestavu Kouzelní motýli, která v Otrokovicích získala místo nejvyšší a to první. Děvčata nenechala nic náhodě a pořádně to rozjela. I moderátor po skončení jejich vystoupení říkal – cituji: “to bylo dost dobré“. Na umístění mezi špičkou nejlepších to však nestačilo. Každá porota se skládá z jiných členů a každý porotce má jiný pohled na hodnocení. Naše děvčata skončila nečekaně na 10. místě ze 14 družstev. To však nebylo to nejhorší. Když děvčata čekala na vyhodnocení v jejich kategorii, čtení od posledního místa jim pořád dávalo naději na dobré umístění. Družstvo Kouzelných motýlů nečetli ani na čtvrtém místě, načež děvčata křičela radostí a chtěla se rozběhnout před moderátora, který volal tři nejlepší družstva před porotu. Jaké bylo překvapení všech, když je nevyzval. Co se stalo? Zapomněli je přečíst… Nikomu nepřeji to, co prožívala děvčata a všichni, co jsme tam s nimi byli. Nakonec jsme se od rozhodčích dozvěděli jejich umístění.Všechny to rozhodilo a to je čekalo ještě poslední vystoupení v hromadné kategorii. Na místě byla slova podpory, která dodala dětem novou energii a všichni dokázali svým výkonem v posledním vystoupení zabrat a podat co nejlepší výkon i přes prožité zklamání. V hromadné kategorii soutěžilo 17 družstev v rozmezí 4 – 18 let. Nápady se to opět jen hemžilo.Naše sestava Kuřátek, na kterou si děti vytvořily společnými silami kulisu statku a také zpestření tlumačovským krojem, ve kterém vystupovala p.Mouková, vytvořila velmi pěkný celkový dojem. V této kategorii jsme získali pro Tlumačov krásné a zasloužené 2. místo.Po celém náročném dnu to bylo velká odměna za jejich píli, kterou věnovali tomuto sportu po celý rok. Z dětí se stala bezvadná parta, která se těší již na příští rok, jak opět začnou společně cvičit na nové sestavě.Jako trenérka musím děti velmi pochválit za předvedené výkony. Tlumačovské děti se vůbec neztratily v takovém velkém množství kvalitních družstev a dokázaly si udržet svou pozici na této republikové soutěži již druhým rokem.Jakmile naběhnou na cvičební plochu, dovedou vyburcovat publikum a všechny přítomné.Děkuji Všem, kteří nám finančně pomohli umožnit zájezd na tuto soutěž do Prahy. Poděkování patří také všem rodičům, kteří s námi jeli děti podpořit.