Domů » Zprávy » Kolaudace objektu KIS

Kolaudace objektu KIS

Dnes proběhla kolaudace zrekonstruovaného objektu bývalé mateřské školy, který byl od září 2004 využíván pro potřeby Kulturního a informačního střediska při obci Tlumačov.

Stavba – rekonstrukce objektu na Regionální vzdělávací , kulturní a informační centrum mikroregionu Jižní Haná se uskutečnila v termínu od 15.8.2005 do 30.4.2006 v celkových investičních nákladech 11,410 mil Kč.
V průběhu měsíce června bude budova vybavena novým nábytkem a počítačovou, kancelářskou a audiovizuální technikou. Akce je mimo vlastních zdrojů z rozpočtu obce financována dotací z fondů EU ( SROP ) ve výši 10,545 mil Kč a dotací ze státního rozpočtu (MMR ČR) ve výši 1,055 mil. Kč.
Zprovoznění objektu plánujeme od měsíce září s tím, že slavnostní otevření Regionálního vzdělávacího, kulturního a informačního centra mikroregionu Jižní Haná bude 2. září 2006.