Domů » Zprávy » Nový mobiliář ve školní zahradě MŠ

Nový mobiliář ve školní zahradě MŠ

Dnes proběhla kolaudace nového mobiliáře ve školní zahradě mateřské školy, který byl zrealizován v průběhu jarních měsíců letošního roku.

Mobiliář v zahradě sestává z přístřešku s pergolou, houpaček, průlezek, skluzavek, kolotoče, laviček a pískoviště a splňuje standardy v současnosti platných vyhlášek a předpisů. Tímto vybavením školní zahrady jsme završili naši snahu o maximální komfort a vybavenost prostor pro děti navštěvující mateřskou školu. Jsem přesvědčen, že i tímto vybavením školní zahrady jen potvrzujeme závěr z inspekční zprávy z 24.3.2006, který uvádí: „Mateřská škola realizuje v předškolním vzdělávání výchovu ke zdraví na vynikající úrovni a může sloužit jako příklad dobré praxe“.
Celkové finanční náklady přesáhly částku 1 mil Kč ( 337 tis. Kč v roce 2005 a 672 tis. Kč v letošním roce ) a byly plně kryty z rozpočtu obce.

Mobiliář školy