Domů » Zprávy » Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov – čas 18.00 hod

Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov – čas 18.00 hod

Dle dostupných informací a skutečného měření hladina řeky Moravy u kvasického mostu klesla během dneška o 30 cm, naopak v Olomouci hladina stoupá průměrně o 1 cm / hod.

Pod jezem Bělov Morava stále vhání proud vody do koryta Mojeny. Tento protiproud tlačí vodu z jižní strany do katastru Tlumačova . Některé vodní laguny zaznamenaly mírný pokles , naopak v oblasti přítoků Mojeny a Hlavničky je hladina vodních ploch mírně stoupající. Zastavení vlévání Moravy do Mojeny může způsobit jen další pokles hladiny řeky Moravy . V lokalitě U rybníčka stoupá poměrně intenzivně hladina vodní laguny, která hrozí zaplavením přilehlých rodinných domů. Vody z této laguny , která je napájena nekontrolovatelně rozlévající se vodou od Záhlinic již vtékají do štěrkoviště u Kvasic. Pracovníci společnosti Zlínská vodárenská,a.s. odebrali vzorky vody a mají situaci pod kontrolou.
V nočních hodinách je možno očekávat dešťové srážky v úhrnu 5 mm – 7 mm /24 hod, které by neměly zásadním způsobem ovlivnit hladinu řeky Moravy.
V případě, že občané budou potřebovat pomoc v souvislosti se zatopením sklepních či jiných prostor, tak kontaktujte členy povodňové komise na telefonních číslech 602 503 188 nebo 607 647 696.

Fotografie:
RD – lokality U Rybníčku – stoupající hladina vodní laguny
RD – ul. Dolní – zaplavený suterén
RD ul. Dolní – stoupající hladina a vybřežení Hlavničky k zástavbě RD
Pohled na fotbalové hřiště a Ameriky (Martin Prokop)