Domů » Zprávy » Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov

Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov

Dnes přibližně ve 14.00 hod se očekává kulminace hladiny řeky Moravy v úseku mezi Kroměříží a Otrokovicemi.

V Olomouci má řeka Morava od ranních hodin téměř setrvalý stav .V současné době je vzestup hladiny na Moravě v Kroměříži přibližně 3 cm / hod. V případě, že nedojde k neočekávané klimatické situaci na horním toku řeky Moravy, tak by se kulminace měla projevit v Tlumačově zejména zpětným vzdutím Mojeny a tím i zvýšením hladiny současných vodních lagun v lokalitách ul. Sportovní a Dolní do 10 cm. Vyzýváme občany zejména z dotčených ulic k maximální bdělosti a doporučujeme jim vyklidit sklepní prostory . V případě manipulace s plynovými či elektrickými spotřebiči je nutno dbát na bezpečnost a zachovávat požární a bezpečnostní předpisy. Občané obce Tlumačov jsou informováni o povodňové situaci i prostřednictvím místního rozhlasu a informační desky . Informace o hladinách a průtocích na řekách – zejména řece Moravě je možno získat na www.pmo.cz či na automatickém fonetickém hlásiči:- Morava Olomouc 585 435 722,- Bečva Dluhonice 581 212 153,- Morava Kroměříž 573 330 578.