Domů » Zprávy » Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov

Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov

Dnes v 10.00 hod byl na řece Moravě vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení.

Na několika místech v jihozápadní a západní části katastru , zejména v lokalitě Baťovského lesa došlo k vybřežení Mojeny zejména z důvodu vzdutí a nemožnosti odtoku, byť jez v Bělově je dle dostupných informací otevřen na maximální možnou úroveň. V lokalitách Ameriky, Kráčiny a Metlov dochází k vytváření vodních lagun. Předpokládaná kulminace hladin Moravy, Mojeny a Hlavničky se očekává dnes ve večerních hodinách. Vyzýváme občany zejména z dotčených ulic k maximální bdělosti a vzhledem k vysoké hladině podzemních vod doporučujeme vyklidit sklepní prostory či nízko položené místnosti nad hladinou vodoteče.

Na fotografiích: (foto: Martin Prokop a Ing. Jaroslav Ševela)
Pohled na Ameriky směrem na Kvasice
Pohled na fotbalové hřiště a Ameriky
Hrázka – zahrady u Baťovského lesa
Mojena – tok 29.3.2006 v 14.00 hod
Kvasický most – III. stupeň povodňové aktivity
Vybřežení Mojeny v Baťovském lese
Snímek srážkového radaru ČHMÚ ze 7 hodiny (křížkem vyznačeny Otrokovice)