Domů » Zprávy » Informace Povodňové komise obce Tlumačov

Informace Povodňové komise obce Tlumačov

S příchodem jarního počasí došlo k vzestupu hladin řek a vodotečí a tím hrozí riziko rozvodnění toků.

Díky očekávaným dešťovým srážkám 15-30 mm / 24 hod hrozí i lokální povodně. V souvislosti s vyhlášením 2.stupně povodňové aktivity a výšky hladiny řeky Moravy ( hlásný profil Kroměříž dne 27.3.2006 v cca 14.30 hod = 554 cm ) byla svolána Povodňová komise obce Tlumačov. Vzhledem k vzestupu hladiny řeky Moravy o 2-6 cm / hod se očekává vznik 3. stupně povodňové aktivity ( stav ohrožení ) v úseku Kroměříž – Spytihněv dne 29.3.2006 mezi 00.30 – 3.00 hod. Z těchto důvodů Povodňová komise obce Tlumačov vyhlásila pro svůj územní obvod stav pohotovosti a byly rozděleny mezi členy povodňové komise úkoly spočívající především v monitorovací službě vzestupu hladin Moravy ( most na Kvasice ), Mojeny ( most na Kvasice, u fotbalového hřiště ) a dalších rizikových míst jako lokalita Kráčiny. Dále je ve stavu pohotovosti Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov a pracovníci oddělení údržby , životního prostředí a služeb OÚ Tlumačov. V souvislosti se zpětným vzdutím Mojeny upozorňujeme občany na možnost omezené průchodnosti kanalizačního řádu a riziko nekontrolovatelného úniků kanalizačních odpadních vod přes vpusti či šachty.
Na první fotografii je vzedmutá hladina Mojeny 27.3.2006 v 15.00 hod, na druhé most přes Moravu v cca 15.00 hod.

Aktualizováno dne 28.3.2006 v 20.30 hod :
V souvislosti se zvyšováním hladiny Mojeny došlo dne 28.3.2006 v 18.30 hod k zaplavení třech dřevěných lávek umístěných nad vodotečí v lokalitách U rybníčka a v ul. Sportovní. V případě, že by došlo k uvolnění tohoto provizorního přemostění, které již vykazovalo statickou nestabilitu, mohly by tyto dřevěné lávky vytvořit bariéru a výrazně tak zvednout hladinu Mojeny. Situace byla na místě vyhodnocena členy Povodňové komise obce Tlumačov ( Ing. Jaroslav Ševela, Václav Machovský a Milan Žák ) a následně byli aktivováni ze stavu pohotovosti členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov a pracovníci odd. údržby, životního prostředí a služeb OÚ Tlumačov s potřebnou mechanizací ( buldobagr ). Ženijní skupina ve výše uvedeném složení provedla v čase mezi 18.45 hod a 19.30 hod odstranění těchto dřevěných lávek, čímž bylo výrazně eliminováno možné riziko zaplavení přilehlých a okolních nemovitostí.