Domů » Zprávy » Soutěž v aerobiku dětí O pohár starosty obce Tlumačov

Soutěž v aerobiku dětí O pohár starosty obce Tlumačov

V sobotu 25. března 2006 se uskutečnil II. ročník soutěže v aerobiku O pohár starosty obce Tlumačov, kterou uspořádal DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov.

Pro tuto zájmovou organizaci, která pracuje především s dětmi je typické, že všechny její akce a soutěže mají vysokou úroveň.
Soutěž pro děti (především dívky) v aerobiku s názvem O pohár starosty obce Tlumačov opět potvrdila, že Hana Hlobilová a Lída Daňková za spolupráce jejich týmu, který sestává především z rodičů dětí ( zejména maminek ), jsou schopny připravit akci, za kterou by se nemusela stydět jakákoliv komerční televize či uznávaný režisér zábavných pořadů.
O sportovních výsledcích se jistě rozepíší Hanka s Lídou, tak já alespoň vzpomenu, že vystoupení přihlíželo více jak 300 diváků ve věkové struktuře 7 – 70 let, soutěže se zúčastnilo více jak 250 soutěžících, bylo odcvičeno 28 skladeb ve čtyřech věkových kategoriích. Závěrem můžu konstatovat, že akce se velmi zdařila a pro příští rok snad jen pozvat ty televizní kamery…

Fotografie v galerii