Domů » Zprávy » Ptačí chřipka – úhyn ptáků

Ptačí chřipka – úhyn ptáků

Ptačí chřipka – informace k možnému nálezu uhynulých ptáků.

V případě, že občané naleznou v přírodě jednotlivé kusy uhynulých ptáků, tak je mohou likvidovat sami, přičemž by se měli řídit pokyny veterinární správy a dodržovat přísné zásady hygieny a ochrany zdraví. Při nálezu více než pěti uhynulých těl v jedné lokalitě je nutno kontaktovat příslušnou veterinární správu.Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s veterinární správou vydal doporučení, jak se v těchto případech nalezení jednotlivých kusů zachovat. Pokud však lidé objeví uhynulých ptáků více, měli by vždy kontaktovat veterinární správu.

V případě, že občan nalezne v přírodě jednotlivé kusy uhynulých ptáků, tak má níže uvedené možnosti jak postupovat dále:

  • 1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí)
  • 2. spálení v kotli na pevná paliva
  • 3. odložení do nádob s komunálním odpadem
  • 4. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.

Obecní úřad může:

  • kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
  • kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo
  • kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box, nebo
  • podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.

Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky:

  • k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy a po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem.
  • při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

Kontakty na místně příslušné veterinární správy

inspektorátkontaktní osobatelefon, mobil
KroměřížMVDr. Lenka Opltová573 338 370602 890 095
VsetínMVDr. Milan Krpec571 412 033728 178 610
Uherské HradištěMVDr. Miroslav Janča572 556 523724 583 248
ZlínMVDr. Pavel Galas577 653 520724 583 244
Krajská veterinární správaMVDr. Petr Jínek577 009 632728 661 390

Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese www.svscr.cz/files/pt.html