Domů » Zprávy » Veřejné setkání v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku

Veřejné setkání v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku

Dne 27.2.2006 se uskutečnilo v Tlumačově v Kulturním klubu obce na ulici Zábraní veřejné setkání občanů v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku za účasti členů řídící skupiny – představitelů obce Tlumačov a města Otrokovice. Projekt je zaměřen na zjištění názorů, stanovisek a potřeb seniorů, zdravotně postižených a nezaměstnaných, kteří vytváří cílovou skupinu komunitního plánování sociálních služeb v rámci regionu Otrokovicko, do kterého patří i naše obec.

Partneři projektu

Veřejného setkání se zúčastnilo 35 občanů, kteří formou diskuse a ankety vyhodnotili místní potřeby na sociální služby členěné po cílových skupinách:

 1. Senioři:
  – oprava a údržba chodníků
  – domov důchodců
  – bezbariérové město
 2. Zdravotně postižení:
  – bezbariérové město
  – finanční dostupnost služeb
  – náhradní péče v době nemoci pečující osoby
 3. Nezaměstnaní:
  – pracovní příležitost na zkrácený úvazek
  – veřejně prospěšné práce
  – informovanost o pracovních místech

Řada z výše uvedených potřeb již byla druhý den díky úzké a kvalitní spolupráci Řídící skupiny projektu realizována v praxi jako např. aktuální seznam volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce Zlín, který je přístupný tlumačovským občanům v budově KIS č.p.65 nám. Komenského, zahájení rozhovorů na úrovni starostů Tlumačova a Otrokovic o zajištění kapacity pro naše sociálně potřebné občany a možné participaci obce Tlumačov v rámci připravované výstavby Domova důchodců v Otrokovicích či možnost pro nezaměstnané pracovat do 50% úvazku a současně pobírat podporu z Úřadu práce.
Smyslem tohoto veřejného setkání bylo zjistit a vyhodnotit skutečné místní potřeby a náměty občanů, podle kterých bude realizován systém sociálních služeb a zajišťováno financování.
Sociální sféra vzhledem k demografické křivce a prognostickým údajům v oblasti věkové skladby a zdravotního stavu obyvatelstva bude v budoucím období jedna z hlavních problematik v rámci obecního i státního zřízení, a my díky aktivní účasti v projektu Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku budeme na ni připraveni.