Domů » Zprávy » Cvičné svolání Povodňové komise

Cvičné svolání Povodňové komise

Na základě aktuálního počasí a v souvislosti s předpovědí pro nejbližší dny svolal starosta zasedání Povodňové komise obce Tlumačov.

Dne 16. února 2006 v 13 hodin provedl starosta cvičné svolání všech členů Povodňové komise obce Tlumačov . Na místo zasedání se dostavilo v určený čas – 14.30 hod 7 z celkového počtu 8 členů.
Povodňová komise obce Tlumačov sestává z těchto členů:
– Ing. Jaroslav Ševela – starosta a předseda PK,
– Mgr. Rajmund Huráň – místostarosta,
– Růžena Vaňharová – tajemnice OÚ,
– Václav Machovský – velitel JSDH,
– Josef Navrátil – strážník OP,
– František Kytlica – strážník OP,
– Milan Žák – odd. údržby, ŽP a služeb OÚ,
– Michal Veselský – odd. stavební a majetku OÚ.

Předmětem jednání povodňové komise bylo v souladu s Povodňovým plánem (aktualizace dne 5.10.2005) zajištění preventivních opatření k ochraně před povodněmi – záplavami. Hlavní důraz byl kladen na zajištění průchodnosti kanalizačních vpustí, kontrola průtočnosti vodních toků (Morava, Mojena, Hlavnička, Hajská příkopa). Dále bylo zajištěno monitorování rizika zátopy ve vybraných lokalitách z tajícího sněhu. Současně bylo upozorněno na pravděpodobné zvýšení hladiny spodních vod a nutnou připravenost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov poskytnout techniku (čerpadla) a účastnit se zásahu na případném odčerpávání spodní vody či vody z tajícího sněhu.
Na závěr starosta předal členům komise kontaktní spojení a seznam mechanizace, které jsou místní podnikatelské subjekty připraveny poskytnout obci v případě mimořádné situace.