Domů » Zprávy » Stavební pozemky v Tlumačově

Stavební pozemky v Tlumačově

Od 1.1.2008 s vysokou pravděpodobností dojde ke zvýšení sazby DPH na stavební dodávky a práce související s bytovou výstavbou a stavba rodinných domů se může výrazně prodražit.

Dle dostupných informací bude s vysokou pravděpodobností od 1.1.2008 povýšena sazba DPH z 5% na jednotnou sazbu DPH, která dnes činí 19 % pro stavební dodávky a práce související s bytovou výstavbou – zejména s individuální bytovou výstavbou (rodinné domy).
I v souvislosti s výše uvedenou prognózou připravuje obec Tlumačov v lokalitě „U cementárny“ prodej 9 stavebních pozemků o výměře od 740 do 1200 m2. V současné době jsou v dané lokalitě provedeny rozvody kanalizace a vodovodu. Na základě zájmu ze strany kupujících – potencionálních stavebníků je obec připravena v letošním roce vybudovat zbývající část základní technické vybavenosti – komunikace, chodníky, protihlukovou stěnu, veřejné osvětlení, kabelové rozvody NN a rozvody STL plynovodu. Tímto záměrem je snaha obce Tlumačov umožnit kupujícím – stavebníkům zahájit realizaci – stavbu rodinných domů v druhé polovině roku 2006 a v průběhu roku 2007 – tj. v době, po kterou bude platná snížená sazba DPH ve výši 5 % na stavební práce v oblasti bytové výstavby. V nejbližší době bude zveřejněna výzva – výběrové řízení na prodej stavebních pozemků v lokalitě U cementárny.

Poznámka redakce www:
Výběrové řízení bylo vyvěšeno na úřední desku.