Domů » Zprávy » Dětské hřiště

Dětské hřiště

V letošním roce, v průběhu měsíců července a srpna byl vybudován dětský koutek v ul. Sokolské pro nejmenší děti. Mobiliář, který sestává z houpaček, průlezek, skluzavek, kolotoče, laviček a pískoviště, splňuje standardy v současnosti platných vyhlášek a předpisů a je určen pro děti do 10 let věku.

Tímto dětským koutkem jsme doplnili vybavenost obce Tlumačov pro volnočasové aktivity zejména malých dětí a jejich rodičů. V podzimních měsících bude areál dětského hřiště doplněn o výsadbu zeleně. Celkové finanční náklady dosahují částky 555 tis. Kč a byly plně kryty z rozpočtu obce. Kolaudace dětského koutku proběhla 6.září 2005 a tudíž již nic nebrání rodičům s malými dětmi či dětem do 10 let věku využívat vybavenosti dětského hřiště v rámci volného času.