Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pondělí, 21.1.2019 - svátek má Běla, zítra slaví Slavomír
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY OBCE
ze dne 9.8.2006

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 9.8.2006 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/40/06

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 9.8.2006.

Usnesení R2/40/06

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/40/06

Rada obce schvaluje záměr odkoupit od České republiky (právo hospodaření ZVHS Brno) pozemek p. č. 2642 k. ú. Tlumačov o celkové výměře 1678 m2 (příkopa - vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném) a pověřuje starostu obce jednáním se ZVHS Brno o podmínkách prodeje.

Usnesení R4/40/06
Usnesení R5/40/06

Rada obce v souvislosti s provozem regionálního vzdělávacího, kulturního a informačního centra mikroregionu Jižní Haná v rámci objektu KIS č.p. 170 schvaluje níže uvedené ceny za pronájem nebytových prostor:

Usnesení R6/40/06

Rada obce v souvislosti s provozem regionálního vzdělávacího, kulturního a informačního centra mikroregionu Jižní Haná v rámci objektu KIS č.p. 170 schvaluje níže uvedené ceny za služby:

Usnesení R7/40/06
Usnesení R8/40/06
Usnesení R9/40/06

Rada obce schvaluje rozšíření pracovní doby slečny ***, pracovnice odd. životního prostředí, údržby a služeb takto:
* duben - září: 8 hod. pracovní doba
* říjen - březen: 4 hod. pracovní doba
Změnu pracovní doby I. Fajgarové zahájit od měsíce září 2006.

Usnesení R10/40/06

Rada obce schvaluje záměr pronajat místnost o výměře 11,50 m2 (3,1 x 3,7 m) v objektu KIS č.p. 65 nám. Komenského za níže uvedených podmínek:

Usnesení R11/40/06

Rada obce bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01 - 06/2006.

Usnesení R12/40/06

Rada obce schvaluje krátkodobý pronájem od 22. 9. 2006 15:00 hodin do 25.9.2006 9:00 hodin objektu Klubu obce ul. Zábraní č.p. 863 ZO ČZS Tlumačov za účelem pořádání akce "Zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny a květin", která se uskuteční dne 23. 9. - 24. 9. 2006 za cenu 1.000 Kč/akce. V ceně je zahrnut nájem i spotřeba energií.

Usnesení R13/40/06
Usnesení R14/40/06
Usnesení R15/40/06

Rada obce neschvaluje na základě dostupných poznatků panu *** přidělení bytu č. 8 v objektu náhradního ubytování na ulici Sportovní č. 209, Tlumačov.

Usnesení R16/40/06

Rada obce schvaluje na základě nájemní smlouvy ze dne 31. 5. 2004 provedení stavebních úprav za účelem odčerpávání případné spodní vody ze sklepních prostor objektu MŠ U Trojice č.p. 336 v rozsahu projektového řešení zpracovaného společností Garant Otrokovice v 1. PP objektu č.p. 336 s tím, že veškeré náklady související s předmětnou stavební úpravou budou hrazeny ze zdrojů SpMŠ Klubíčko, s.r.o.

Usnesení R17/40/06

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
21.01.2019 v 15:52:36, © Obec Tlumačov 2002-2019