Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 13.12.2018 - svátek má Lucie, zítra slaví Lýdie
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV ze dne 21.6.2006

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 21.6.2006 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/26/06

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO dne 21. 6. 2006.

Usnesení Z2/26/06

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 21. 6. 2006 pp. MUDr. Františka Kela a RNDr. Ing. Vojtěcha Drbala.

Usnesení Z3/26/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatelů - bez připomínek a bylo seznámeno s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce - bez připomínek.

Usnesení Z4/26/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 4. 5. 2006 do 21. 6. 2006.

Usnesení Z5/26/06

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu společných zařízení v rámci "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov na Moravě" předloženého Mze - Pozemkovým úřadem Zlín (vyhotovitel společnost OLGEO s.r.o., Olomouc) za následujících podmínek:

Usnesení Z6/26/06

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou změnu č. 1/2006/06 rozpočtu obce pro rok 2006 v plném rozsahu, tj. zvýšení příjmů a výdajů o 3,623.915,-- Kč s tím, že celkové rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2006 po změně č. 1/2006/06 činí 43.772.915,-- Kč.

Usnesení Z7/26/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01 - 05/2006.

Usnesení Z8/26/06

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodat pozemek p.č. 1337/31 v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 585 m2 panu *** za dodržení podmínek prodeje stanovených usnesením zastupitelstva obce, tj. cena 150,-- Kč/m2, náklady spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení Z9/26/06
Usnesení Z10/26/06

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodat pozemek p.č. 2534/2 o výměře 342 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě panu *** za těchto podmínek:

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. František Kel
RNDr. Ing. Vojtěch Drbal


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-18


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
13.12.2018 v 08:10:25, © Obec Tlumačov 2002-2018