Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je středa, 12.12.2018 - svátek má Simona, zítra slaví Lucie
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV ze dne 4.5.2006

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 4.5.2006 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/25/06

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO dne 4. 5. 2006.

Usnesení Z2/25/06

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 4. 5. 2006 pp. Jitku Fialovou a Ing. Josefa Šico.

Usnesení Z3/25/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatelů - bez připomínek a bylo seznámeno s plnění Usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce - bez připomínek.

Usnesení Z4/25/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 22. 3. 2006 do 3. 5. 2006.

Usnesení Z5/25/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtového provizoria pro období 01 - 03/2006 a zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01 - 03/2006.

Usnesení Z6/25/06
Usnesení Z7/25/06

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodat pozemek p.č. 1337/31 v k.ú. Tlumačov o výměře 585 m2 za dodržení podmínek prodeje stanovených Usnesením zastupitelstva obce, tj. minimální cena 150,-- Kč/m2, náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Usnesení Z8/25/06
Usnesení Z9/25/06

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu se stanovami dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě členský příspěvek pro rok 2006 ve výši 1,50 Kč/obyvatel/rok.

Usnesení Z10/25/06

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zasláním dopisu na DIPO reality CZ s.r.o. Zlín ve věci projevení zájmu o koupi nemovitosti č.p. 750 včetně příslušných pozemků za cenu 4,5 mil. Kč.

Ověřovatelé zápisu:

Jitka Fialová
Ing. Josef Šico


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-18


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
12.12.2018 v 13:38:23, © Obec Tlumačov 2002-2018